Sleveåne i Odda

Kompliserte forhold på Sleveåne!

Veiløst inntak og stasjon langt inn i fjellet gjør Sleveåne kraftverk litt mer komplisert å bygge enn andre prosjekter.

Vaksvik i Ørskog

God framdrift på Vaksvik!

Framdrift på inntak, annleggsvei, grøft og sprengningsarbeider.

Vengåa i Rauma

Gode forhold på Vengåa

Byggingen går etter planen på Vengåa med rørgate og inntak.

Vengåa i Rauma

Rørlegging på Vengåa

Da er vi godt i gang med rørlegging av vannveien på Vengåa kraftverk!

Brekkefossen i Fjaler

Godt i gang på Brekkefossen!

Brekkefossen snart klar for montering av turbiner.

Kjerringåga i Lurøy

Konsesjon til Kjerringåga

Clemens Kraft har fått konsesjon til å bygge Føssaberge kraftverk!