ADMINISTRASJON

Børge Edvardsen Klingan

Børge Edvardsen Klingan

Administrerende direktør
Per Sølvberg

Per Sølvberg

Finansdirektør
Nina Merethe Vestgren

Nina Merethe Vestgren

Regnskapsmedarbeider
Lisbeth Haug

Lisbeth Haug

Økonomi- og regnskapskons.
Harald Magne Glomdal

Harald Magne Glomdal

Advokatfullmektig
Anne Ombye

Anne Ombye

Regnskapsansvarlig
Bjørn C Jacobsen

Bjørn C Jacobsen

- - - - -
Svein Mygland

Svein Mygland

Prosjektutvikler