Synne på besøk på Ullestad

Synne var på besøk på Ullestad med ekstremt mye vann!

Vangjolo rørgate

Byggingen av Vangjolo kraftverk

Byggingen av Vangjolo kraftverk er godt i gang og går etter planen.

Avbildet er rørgaten over bratthenget som er under bygging. byggingen av inntak og dam er også godt i gang.

 

Vossedalselva turbinmontering

Turbin og ringledning på plass i Vossedalselvi!

I forrige uke var Energiteknikk på plass i Vossedalselvi og monterte ringledning og turbin. Det er Peltonturbin som er montert i dette kraftverket. NVE var også nylig på inspeksjon og rapporten derifra var hyggelig lesing. Anlegget ser bra ut, og alt er innenfor planene. Rapporten refererer også til et område som er ferdig arrondert og som vil gi en god standard for resten av anlegget.

 

Føssaberget i Vang

Befaring Føssaberget i Vang kommune

I går, 21. september, inviterte NVE til befaring i forbindelse med sluttbehandling av søknaden om tillatelse til å bygge småkraftverk i Føssaberget, Vang kommune.

Med på befaringen var Skagerak Energi, Clemens Kraft, diverse høringsparter og selvfølgelig NVE. Vi var heldige med været, og det var en relativt enkel trasse og befare. Vi startet i nærheten av der  inntaket er tenkt plassert og avsluttet like ved stasjonsbygningen. Det ble mange stopp på veien for å forklare og svare på spørsmål.

Her er lenke til søknaden.

Jørn Bogen

Ny utbyggingsdirektør i Clemens Kraft

Jørn Bogen (58) er ansatt som utbyggingsdirektør i Clemens Kraft AS, og tiltrer stillingen 1. september 2015. Han har bakgrunn fra både Peab og Kruse Smith Entreprenør som regiondirektør for region øst. Bogen overtar etter Børge Edvardsen Klingan (48) som er gått over i stillingen som  administrerende direktør i Clemens Kraft.

Jørn Bogen er utdannet bygg- og anleggsingeniør og har tilleggsutannelse innen bedrifts- og markedsøkonomi.

 

Vossedalselva i Voss

Utbyggingen i Vossedalselvi

Vi har til nå lagt ca 750 meter med rør, og klargjort rørtraseen noen hundre meter til. I begynnelsen av september kommer Peltonturbinene som leveres av Energiteknikk. I oktober blir stasjonsbygget montert, og området rundt fylt til. Bygget leveres av Leiglandbygg AS.

 

Grytneselva i Nesset

Utbyggingen i Grytneselva

Til tross for mye nedbør og ustabilt vær er byggingen av Grytnes Kraftverk godt i gang. Kraftstasjonsbygget har fått tak, og i midten av september starter installasjonen av ELMEK. Vi har kommet omtrent halvveis i leggingen av rør, og i slutten av august starter boringen for rørgate.

Arbeidet på inntaket og dammen er også påbegynt, og overføringen av vann fra sidebekkene Godvikbekken og Brevikbekken over fjellet er også startet.

Planlagt oppstart av kraftverket vil være i januar/februar 2016.

Aspevika i Narvik

Prøvegraving på Aspevika

I går, 29. juni, var Jørn Garnes og Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft å prøvegravde på Aspevika i Narvik.

Dette ble gjort på to plasser, på stasjonstomten og litt lenger opp der bratta starter. på begge plassene var det som forventet veldig gode morenemasser med noe stein.

Dette er masser som en geolog skal se på og vurdere. Entreprenørene bruker disse vurderingene i sine beregninger når de gir pristilbud på prosjektet. Befaring med entreprenører blir torsdag 2. juni.

Aspevikelva er et prosjekt som har 1000 m nedgravd rørgate ned mot stasjonen og 1400 m med boring i fjellet opp til inntaket med Norhard teknologi.

Gudåa i Meråker

Clemens Kraft har fått ny konsesjon

NVE gav Clemens Kraft konsesjon til å bygge Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord Trøndelag.

Kraftverket vil ha inntak på kote 355, og vil gå i tunell ned til kote 305. Kraftstasjonen vil være på kote 105.

For å ta vare på verdier knyttet til akvatisk miljø og landskap har NVE satt ett krav om minstevannføring på 170l/s i sommersesongen og 85 l/s resten av året.

Gudåa fikk først avslag fra NVE i 2010 på grunn av samlet belastning og konsesvenser for landskap og INON. På samme tid søkt andre prosjekter i området. Det var da søkt om inntak på kote 455 og kraftstasjon på kote 95 ved foten av Kvelvfossen. Søknaden ble endret til kortere vannvei, tunell øverste del og veiløst inntak.

Børge Edvardsen Klingan

Ny leder Clemens Kraft

Børge Edvardsen Klingan (48) er ansatt som ny administrerende direktør i Clemens Kraft. Klingan er i dag utbyggingsdirektør i Clemens Kraft og tiltrer som administrerende direktør fra 1.6.2015

Børge Edvardsen Klingan er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har mange års erfaring fra konsulentvirksomhet, kraftbransjen og småkraftvirksomhet. De siste ti årene har Klingan arbeidet mye med forretnings- og prosjektutvikling innenfor vannkraft. Han har også hatt ansvaret for utbygging av rundt 20 kraftverk. Klingan har i tillegg arbeidet med fornybarprosjekter, blant annet innenfor vannkraft.

– Styret er svært tilfreds med at Børge Edvardsen Klingan har takket ja til stillingen som administrerende direktør, sier styreleder Ole-Wilhelm Meyer i Clemens Kraft. – Vi opplevde stor interesse for stillingen, og gjennomførte en grundig prosess med mange gode kandidater. – Etter en nøye vurdering var det gledelig å kunne konkludere med at den beste kandidaten var intern, sier Meyer.

– Å utøve aktivt lederskap, motivere organisasjonen og samtidig sikre vekst og utvikling er viktige momenter for at jeg ønsket stillingen, sier Børge Edvardsen Klingan. – Clemens Kraft er i dag et av Norges mest offensive og målrettede selskaper som utvikler, bygger og drifter småkraftanlegg. Selskapet er i en spennende fase med konsolidering og utvikling.  Når selskapets medarbeidere i tillegg er både hyggelige, profesjonelle og samspilte var det lett å takke ja til stillingen, legger Klingan til.

Fakta

Clemens Kraft er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond.  Selskapet ble etablert for å gjennomføre småkraftutbygging på fondets grunn. De siste årene har Clemens Kraft foretatt oppkjøp av flere småkraft-selskaper.

Clemens Kraft har i dag 14 småkraftverk i produksjon, 25 prosjekter med konsesjon og 19 prosjekter til sluttbehandling hos NVE. I tillegg kommer en portefølje med prosjekter som ikke er fremmet til sluttbehandling.

 

Kontaktpersoner:

Børge Edvardsen Klingan, telefon 916 39 906

Ole-Wilhelm Meyer, telefon 908 45 523.
Meyer er styreleder i Clemens Kraft og direktør i Opplysningsvesenets fond