Aspevika i Narvik

Prøvegraving på Aspevika

I går, 29. juni, var Jørn Garnes og Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft å prøvegravde på Aspevika i Narvik.

Dette ble gjort på to plasser, på stasjonstomten og litt lenger opp der bratta starter. på begge plassene var det som forventet veldig gode morenemasser med noe stein.

Dette er masser som en geolog skal se på og vurdere. Entreprenørene bruker disse vurderingene i sine beregninger når de gir pristilbud på prosjektet. Befaring med entreprenører blir torsdag 2. juni.

Aspevikelva er et prosjekt som har 1000 m nedgravd rørgate ned mot stasjonen og 1400 m med boring i fjellet opp til inntaket med Norhard teknologi.

Gudåa i Meråker

Clemens Kraft har fått ny konsesjon

NVE gav Clemens Kraft konsesjon til å bygge Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord Trøndelag.

Kraftverket vil ha inntak på kote 355, og vil gå i tunell ned til kote 305. Kraftstasjonen vil være på kote 105.

For å ta vare på verdier knyttet til akvatisk miljø og landskap har NVE satt ett krav om minstevannføring på 170l/s i sommersesongen og 85 l/s resten av året.

Gudåa fikk først avslag fra NVE i 2010 på grunn av samlet belastning og konsesvenser for landskap og INON. På samme tid søkt andre prosjekter i området. Det var da søkt om inntak på kote 455 og kraftstasjon på kote 95 ved foten av Kvelvfossen. Søknaden ble endret til kortere vannvei, tunell øverste del og veiløst inntak.