Jørn Bogen

Ny utbyggingsdirektør i Clemens Kraft

Jørn Bogen (58) er ansatt som utbyggingsdirektør i Clemens Kraft AS, og tiltrer stillingen 1. september 2015. Han har bakgrunn fra både Peab og Kruse Smith Entreprenør som regiondirektør for region øst. Bogen overtar etter Børge Edvardsen Klingan (48) som er gått over i stillingen som  administrerende direktør i Clemens Kraft.

Jørn Bogen er utdannet bygg- og anleggsingeniør og har tilleggsutannelse innen bedrifts- og markedsøkonomi.

 

Vossedalselva i Voss

Utbyggingen i Vossedalselvi

Vi har til nå lagt ca 750 meter med rør, og klargjort rørtraseen noen hundre meter til. I begynnelsen av september kommer Peltonturbinene som leveres av Energiteknikk. I oktober blir stasjonsbygget montert, og området rundt fylt til. Bygget leveres av Leiglandbygg AS.

 

Grytneselva i Nesset

Utbyggingen i Grytneselva

Til tross for mye nedbør og ustabilt vær er byggingen av Grytnes Kraftverk godt i gang. Kraftstasjonsbygget har fått tak, og i midten av september starter installasjonen av ELMEK. Vi har kommet omtrent halvveis i leggingen av rør, og i slutten av august starter boringen for rørgate.

Arbeidet på inntaket og dammen er også påbegynt, og overføringen av vann fra sidebekkene Godvikbekken og Brevikbekken over fjellet er også startet.

Planlagt oppstart av kraftverket vil være i januar/februar 2016.