Vaksvik i Ørskog

Rør til Vaksvik!

Nå nærmer det seg veldig byggestart av Vaksvik kraftverk!

Vaksvik i Ørskog

Lossing av rør

Mandag 12. desember ankom båten med 3.3 kilometer rør som skal brukes til å bygge Vaksvik kraftverk. Rørene, på 1300 mm, 1400 mm og 1500 mm, er levert av Brødrene Dahl.

Føssaberget i Vang

Ny konsesjon!

30. november 2016 gav NVE Clemens Kraft konsesjon til å bygge Føssaberget Kraftverk.

NVE har lagt vekt på naturmangfold, landskap og fisk i behandlingen av Føssaberget, og behandlet 5 søknader i området samlet. Dette resulterte i 2 avslag og 3 konsesjoner og NVE mener disse tre prosjektene vil gi minst konflikt med allmenne interesser.

Føssaberge, som ligger i Vang kommune i Oppland, vil få en årsproduksjon på ca. 16,4 GWh.

 

Brekkefossen i Fjaler

Framdrift på Brekkefossen!

Brekkefossen i Fjaler

bro for adkomstvei

Byggingen av Brekkefossen er godt i gang! Det bygges ny bro for adkomstveien til stasjonen og grave- og sprengningsarbeidene for rørgate er også påbegynt. Gravearbeider for stasjon og utløpskanal er også startet.

Så langt har alt gått etter planen.

Magnus Mikkelsen Bjerkeli

Ny prosjekteringsingeniør i Clemens Kraft

I og med at vår prosjekteringleder Martin har valgt å forlate oss til fordel for jobb i Malaysia, er Magnus Mikkelsen Bjerkeli ansatt som prosjekteringsingeniør i utbyggingsavdelingen i Clemens Kraft.

Magnus hadde første arbeidsdag hos oss 14. november, og hører til vårt Oslo-kontor.

Magnus  er nyutdannet, og var ferdig med sine studier på NTNU i  sommer hvor han har studert bygg- og miljøteknikk med spesialisering i vassdragsteknikk.

Brekkefossen kraftverk i Fjaler

Byggingen av Brekkefossen kraftverk startet!

Mandag 10. oktober startet Clemens Kraft med byggingen av Brekkefossen kraftverk med arbeider i forbindelse med forsterkning av eksisterende bro over Storelva.

Maskinarbeid i marka startes opp så snart broen er forsterket og entreprenør på prosjektet er M K Myklebust Entreprenør AS

Kraftverket er planlagt å stå ferdig oktober 2017.

 

Sleveåne kraftverk i Odda

Veiløst inntak på Sleveåne!

Dette er et veiløst inntak som det hele tiden må brukes helikopter for å få opp utstyr og folk!Sleveåne kraftverk i Odda

Boremaskinen som er på bildet har boret et 675 meter langt pilothull ned i tunnelen. Der skal de kople på ei 660 mm krone som de skal rømme helt tilbake til inntaket. Denne jobben utføres av Entreprenørservice AS.

Nede er det en sprengt ut fjellhall som turbin og generator skal stå i.  El-mek blir levert av Energiteknikk AS.

Bleikvassli Gruber har drevet inn en 650 meter lang tunnel som nå har truffet pilothullet som er boret ned fra inntaket.

Anlegget skal etter planen settes i drift våren 2017

vossedalselvi/vassvøre kraftverk på voss

Alle rør ferdig lagt på Vossedalselvi!

Det går stort sett etter planen på Vossedalselvi. Arbeidet på inntaksdammen er påbegynt, men har blitt noe heftet av (fremdeles) mye nedbør.

Alt av rør er ferdig lagt, vi mangler overgangsklossen mellom ductil og Pe-rør.

Når disse jobbene er gjort vil Entreprenøren starte jobben med tilstelning av trasee fra inntaksdam og nedover.

 

ullestad og tverråna i hjelmeland

Offisiell åpning av Ullestad og Tverråna!

Torsdag 29. september ble Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk offisielt åpnet og feiret!

Været var strålende for vannkraftbransjen, men kanskje ikke fullt så strålende for utendørs fest. Derfor var det veldig greit å ha fått låne stort telt av Årdal Bygdaråd. Uansett vær ble kraftverkene åpnet med brask og bram!

ullestad og tverråna i Hjelmeland

Ordfører Bjørn Laugland, grunneier Øyvind Ullestad og prosjektleder Ronald Karoliussen fikk æren av å erklære kraftverkene for åpnet. Etter åpningen ble kraftverkene og inntak inspisert av grunneiere, entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere.

Deretter var det duket til festlunsj i teltet ved siden av stasjonsbygningen med nydelig tapas og kake levert av Ryfylke bakeri og konditori.ullestad og tverråna i hjelmeland

Clemens Kraft er svært fornøyd med byggeprosessen og  samarbeidet med alle involverte, noe Børge Edvardsen Klingan (administrerende i Clemens Kraft) presiserte i sin tale under lunsjen.

Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk vil til sammen produsere 31 GWh i året. Det er totalt investert ca. 80 millioner kroner på de to kraftverkene.  Det er lagt tre kilometer med rørgate, inntak og demninger er støpt i tillegg til at det er bygd veier og flere bygg. Utbyggingen har gått som planlagt og er levert innenfor budsjett.

Grytneselva i Nesset

Grytneselva kraftverk er satt i drift!

Annlegget ble spenningsatt 15. mars 2016 og satt i produksjon 17. mars 2016.

14. juni 2016 var det klart for offisiell åpning av kraftverket. Styreleder i Langfjordkraft AS, Ola Krogstad, holdt åpningstale og varaordfører i Nesset kommune, Edmund Morewood, trykket på «startknappen».

I strålende sommervær ble åpningen feiret med representanter fra Langfjordkraft, Clemens Kraft, OVF, Nesset Kraft AS, leverandører, entreprenører og flere.

Ullestad og Tverråni i Hjelmeland

Klart for åpning av Ullestad og Tverråna!

Da er byggingen av Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk ferdig og Clemens Kraft er klare for offisiell åpning torsdag 29. september!

Utbyggingen har vært en stor suksess og er gjennomført i et strålende samarbeid med så vel Hjelmeland Kommune, grunneierne, Lyse Elnett samt meget dyktige entreprenører og leverandører.

Ullestad ble spenningsatt 2. mars 2016 og Tverråna 6. juni og har vært i prøvedrift siden.