Vangjolo kraftverk i Voss

Vinter på Vangjolo kraftverk

Vangjolo Kraftverk. Moderne anleggsdrift satt i system!

Bygging av kraftstasjonsfundament under tak i plasthall! H. Ådland AS entrepenør, Håvard Norheim er anleggsleder. Rasjonell drift, kompetente og engasjerte medarbeidere = flott resultat og fornøyd byggherre! Eksemplarisk, står det i NVE sin tilsynsrapport.