Brekkefossen kraftverk i Fjaler

Byggingen av Brekkefossen kraftverk startet!

Mandag 10. oktober startet Clemens Kraft med byggingen av Brekkefossen kraftverk med arbeider i forbindelse med forsterkning av eksisterende bro over Storelva.

Maskinarbeid i marka startes opp så snart broen er forsterket og entreprenør på prosjektet er M K Myklebust Entreprenør AS

Kraftverket er planlagt å stå ferdig oktober 2017.

 

Sleveåne kraftverk i Odda

Veiløst inntak på Sleveåne!

Dette er et veiløst inntak som det hele tiden må brukes helikopter for å få opp utstyr og folk!Sleveåne kraftverk i Odda

Boremaskinen som er på bildet har boret et 675 meter langt pilothull ned i tunnelen. Der skal de kople på ei 660 mm krone som de skal rømme helt tilbake til inntaket. Denne jobben utføres av Entreprenørservice AS.

Nede er det en sprengt ut fjellhall som turbin og generator skal stå i.  El-mek blir levert av Energiteknikk AS.

Bleikvassli Gruber har drevet inn en 650 meter lang tunnel som nå har truffet pilothullet som er boret ned fra inntaket.

Anlegget skal etter planen settes i drift våren 2017

vossedalselvi/vassvøre kraftverk på voss

Alle rør ferdig lagt på Vossedalselvi!

Det går stort sett etter planen på Vossedalselvi. Arbeidet på inntaksdammen er påbegynt, men har blitt noe heftet av (fremdeles) mye nedbør.

Alt av rør er ferdig lagt, vi mangler overgangsklossen mellom ductil og Pe-rør.

Når disse jobbene er gjort vil Entreprenøren starte jobben med tilstelning av trasee fra inntaksdam og nedover.

 

ullestad og tverråna i hjelmeland

Offisiell åpning av Ullestad og Tverråna!

Torsdag 29. september ble Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk offisielt åpnet og feiret!

Været var strålende for vannkraftbransjen, men kanskje ikke fullt så strålende for utendørs fest. Derfor var det veldig greit å ha fått låne stort telt av Årdal Bygdaråd. Uansett vær ble kraftverkene åpnet med brask og bram!

ullestad og tverråna i Hjelmeland

Ordfører Bjørn Laugland, grunneier Øyvind Ullestad og prosjektleder Ronald Karoliussen fikk æren av å erklære kraftverkene for åpnet. Etter åpningen ble kraftverkene og inntak inspisert av grunneiere, entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere.

Deretter var det duket til festlunsj i teltet ved siden av stasjonsbygningen med nydelig tapas og kake levert av Ryfylke bakeri og konditori.ullestad og tverråna i hjelmeland

Clemens Kraft er svært fornøyd med byggeprosessen og  samarbeidet med alle involverte, noe Børge Edvardsen Klingan (administrerende i Clemens Kraft) presiserte i sin tale under lunsjen.

Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk vil til sammen produsere 31 GWh i året. Det er totalt investert ca. 80 millioner kroner på de to kraftverkene.  Det er lagt tre kilometer med rørgate, inntak og demninger er støpt i tillegg til at det er bygd veier og flere bygg. Utbyggingen har gått som planlagt og er levert innenfor budsjett.