Brekkefossen i Fjaler

Framdrift på Brekkefossen!

Brekkefossen i Fjaler

bro for adkomstvei

Byggingen av Brekkefossen er godt i gang! Det bygges ny bro for adkomstveien til stasjonen og grave- og sprengningsarbeidene for rørgate er også påbegynt. Gravearbeider for stasjon og utløpskanal er også startet.

Så langt har alt gått etter planen.

Magnus Mikkelsen Bjerkeli

Ny prosjekteringsingeniør i Clemens Kraft

I og med at vår prosjekteringleder Martin har valgt å forlate oss til fordel for jobb i Malaysia, er Magnus Mikkelsen Bjerkeli ansatt som prosjekteringsingeniør i utbyggingsavdelingen i Clemens Kraft.

Magnus hadde første arbeidsdag hos oss 14. november, og hører til vårt Oslo-kontor.

Magnus  er nyutdannet, og var ferdig med sine studier på NTNU i  sommer hvor han har studert bygg- og miljøteknikk med spesialisering i vassdragsteknikk.