Vaksvik i Ørskog

Rør til Vaksvik!

Nå nærmer det seg veldig byggestart av Vaksvik kraftverk!

Vaksvik i Ørskog

Lossing av rør

Mandag 12. desember ankom båten med 3.3 kilometer rør som skal brukes til å bygge Vaksvik kraftverk. Rørene, på 1300 mm, 1400 mm og 1500 mm, er levert av Brødrene Dahl.

Føssaberget i Vang

Ny konsesjon!

30. november 2016 gav NVE Clemens Kraft konsesjon til å bygge Føssaberget Kraftverk.

NVE har lagt vekt på naturmangfold, landskap og fisk i behandlingen av Føssaberget, og behandlet 5 søknader i området samlet. Dette resulterte i 2 avslag og 3 konsesjoner og NVE mener disse tre prosjektene vil gi minst konflikt med allmenne interesser.

Føssaberge, som ligger i Vang kommune i Oppland, vil få en årsproduksjon på ca. 16,4 GWh.