Vaksvik kraftverk i Ørskog

Bygging av Vaksvik startet!

Da er vi i gang med byggingen av Vaksvik Kraftverk i Ørskog kommune!

Vi er startet med veiene til kraftstasjon og til inntak. Dette er et stort prosjekt, med 3,3 km lang rørgate. Rørene er GRP, størrelse er fra 1300 til 1500mm. Inntaket er et Coandainntak, og stasjonsbygget skal romme 2 stk Peltonturbiner.

Vi har ei stram byggetid på dette prosjektet, vi satser på å være ferdig i juni 2018.

Vengåa kraftverk i Rauma

Byggestart på Vengåa!

På Vengåkraft har vi akkurat kommet i gang med anleggsarbeidene!

Vi har fått tegninger på rørtrase, og entreprenøren skal nå i gang med å ta ned skog i hele traseen.

Vi satser på å komme raskt i gang med grave og støpearbeider på stasjonen. Stasjonen skal romme en Pelton turbin og en generator.

Rørgata er ca 2600m lang, og det er en kombinasjon av GRP og duktile rør, dimensjon 900mm. Inntaket er en platedam.

Brekkefossen i Fjaler

Legging av rør på Brekkefossen!

Ting skjer på Brekkefossen!

Traseen er sprengt ferdig nesten opp til inntaket, ca 40 meter gjenstår, og legging av rørgate er godt i gang.Brekkefossen i Fjaler

Plastringsarbeidet i elva pågår og støping av utløpskanalen er i gang.

Bygging av veien som skal gå opp til inntaket er nå nesten ferdig.

Detaljprosjekteringen av inntaket gjøres av Multiconsult og det gjenstår nå bare litt arbeid før dette er klart.