Brekkefossen i Fjaler

Bygging av Brekkefossen kraftverk

Brekkefossen i Fjaler

Arbeidet med forskaling, armering og støping av maskinsaldekke i stasjonsbyggningen er gjort og legging av rør fra stasjon mot inntak er godt i gang.

Boring, sprenging, pigging og rensk av elveløp og inntak pågår også.

Sleveåne i Odda

Rørlegging på Sleveåne

 

Da er endelig arbeidet med rørlegging av tunnelen på Sleveåne kraftverk startet!Sleveåne i OddaSleveåne i Odda