Sleveåne i Odda

Kompliserte forhold på Sleveåne!

Denne svære saken (sandfang) skal monteres på rørgata 650 m inne i tunnelen! Den veier 10 tonn og skal dempe hastigheten på vannet så vi slipper stein ned i turbinen.

Ellers holder vi på å bore de siste hullene for injisering rundt sjakta ned i tunnelen. Disse hullene skal trykkprøves og godkjennes av Geolog før vi kan fylle disse med mørtel.

Sleveåne i Odda

På bildet ser vi en fjellklatrer som har fått ned fiberkabelen fra inntaket og ned til stasjonsområdet, klatring ca 1200m!

Vaksvik i Ørskog

God framdrift på Vaksvik!

Vaksvik i ØrskogVi er godt i gang med betongarbeidet på inntaket. Anleggsveien er bygget 3,3 km, og gravemaskiner er i full gang med å grave grøft for det 1500mm røret som skal legges. Vi holder på med elvekryssing, og er i gang med sprengningsarbeider på kraftstasjonen.

 

Vengåa i Rauma

Gode forhold på Vengåa

På Vengåkraft er vi godt i gang med rørgata. Vi har gode forhold å grav på, mye morenemasser, og lite fjell. I stasjonen holder vi på å støpe utløpskanalen for å fortsette med fundamentene.

Vengåa i Rauma

Vi begynner i disse dager og bore og sprenge for inntaket. Entreprenøren har lagt ca 500m med duktile rør, skal snart gå over til å legge GRP rør. De har ca 2400m rør og legge av DN 900.