Offisiell åpning av Vossedalselvi Kraft AS!

Torsdag 12. oktober 2017 ble det avholdt offisiell åpning av kraftverket i Vossedalselvi Kraft.

Grunneiere, entreprenører, journalist fra Avisa Hordaland og ordfører var invitert opp til småkraftverket på Evanger. Grunneierne uttrykte blant annet stor glede og entusiasme over å ha fått en flott vei langt inn i fjellet, hvilket gjør stølene og fjellområdene i sin helhet langt mer tilgjengelig enn tidligere.

Seansen begynte med en befaring av hele rørgaten opp til det flotte og vel fungerende Coanda-inntaket, og vel nede igjen i kraftstasjonen trykket ordfører Hans Erik Ringkjøb på start-knappen og formelt åpnet kraftverket.

Alt fungerte optimalt og nå blir det kraft!

Videre gikk festlighetene til teltet for bespisning og taler. Ivar Hernes holdt en flott prolog, som Jorun hadde skrevet.

Clemens Kraft setter stor pris på fine ord og gaver denne dagen, og også samarbeidet som har ledet frem til det ferdigstilte kraftverket. Stor takk til grunneiere, entreprenører, leverandører, ordfører og Voss Energi.

Og også en stor takk til værgudene som sørget for sol og blå himmel under befaringen, og som satte i gang regnet da vi var kommet i teltet, slik at kraftproduksjonen kom i gang raskt.