Development of Øvrebø powerplant

The landowners in Øvrebø in Jølster municipality have signed with Clemens Kraft AS for the Development of the Øvrebø powerplant.

The project has a calculated average production of 9.9 GWh. It will utilize a fall of 196 meters, with the intake on kote 523 and the station on kote 327, with a penstock at approximately 1300 meters.

 

 

Clemens Kraft builds Terråk small-scale power plant in Nordland

Landowner Frithjof Plahte in Bindal has entered into an agreement with Clemens Kraft considering the construction of a small-scale power plant of 28.8 GWh.

The project is named Hellifossen Kraft AS, and CK is in the process of developing the project.
CK has started planning and submitted a plan change application to change the entry placement in August. It is currently unclear where the intake will be.  

Åpen søknad

I Clemens Kraft skal vi være faglig ledende innenfor utbygging av småkraftverk i Norge. Det betyr at vi til enhver tid skal ha de beste fagfolkene og tilstrekkelig kapasitet til å møte kundenes behov. Når vi lyser ut stillinger vil du finne dem her. Finner du ikke en stilling som passer for deg akkurat nå, skal du ikke fortvile. Mener du at Clemens Kraft er rette sted for deg, kan du sende oss en åpen søknad.

 

Clemens Kraft qualifies for dark green bonds

CICERO provides a review.

As an independent research institute, CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) gives a renewed opinion on the institution’s framework and guidance for assessing and selecting eligible green bond investment projects and assessing the robustness of the framework when it comes to fulfilling the institutions’ environmental goals.

CICERO finds that the Clemens Power Green Bond Framework provides a solid framework for climate-friendly investments. Revenue will finance renewable energy and eligible projects run by river power plants without dam reservoirs.

Read the full report from CICERO here: Clemens Kraft qualifies for dark green bonds

 

Utbygging av Øvrebø kraftverk

Grunneierne i Øvrebø i Jølster kommune har signert med Clemens Kraft AS om utbygging av Øvrebø kraftverk.

Prosjektet har en beregnet middelproduksjon på 9,9 GWh. Det skal utnytte et fall på 196 meter, med inntak på kote 523 og stasjonen på kote 327, med en rørgate på ca 1300 meter.

 

 

Clemens Kraft bygger ut Terråk småkraftverk i Nordland

Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av småkraftverk på 28,8 GWh.

Prosjektet skal hete Hellifossen Kraft AS, og CK er godt i gang med utvikling av prosjektet.
CK er helt i oppstarten av planleggingen og sendte inn søknad om planendring for å endre inntaksplassering i august. Det er foreløpig uklart hvor inntaket blir.

 

Les artikkel om avgjørelsen til Frithjof Plahte her: http://www.smakraftforeninga.no/visartikkel.php?id=3521

Clemens Kraft kvalifiserer for mørk grønn obligasjon

CICERO gir en fornyet vurdering.

Som et uavhengig forskningsinstitutt, gir CICERO (Senter for Internasjonal Klima og Miljøforskning – Oslo) en fornyet mening om institusjonens rammeverk og veiledning for å vurdere og velge støtteberettigede prosjekter for grønne obligasjonsinvesteringer, og vurderer rammens robusthet når det gjelder å oppfylle institusjonenes miljømål.

CICERO finner at Clemens Kraft Green Bond Framework gir et solid rammeverk for klimavennlige investeringer. Inntekter vil finansiere fornybar energi og støtteberettigede prosjekter drives av elvekraftverk uten dam reservoarer.

Les hele rapporten fra CICERO her: Clemens Kraft kvalifiserer for mørk grønn obligasjon 

 

Vangjolo produserer nå for fullt

Vangjolo har i august 2018, blitt satt i produksjon.

Testkjøring og innkjøring av anlegget har startet. Dette forventes ferdig i løpet av kort tid. Det har vært kjørt diverse tester på full last og dette har til nå vært vellykket. Vangjolo Kraft AS har en forventet årsproduksjon på 26,7 GWh.

 

Clemens Kraft har messestand i forbindelse med småkraftdagene

Møt oss på messe i dag, onsdag 21.3 og i morgen, torsdag 22.3!

Clemens Kraft har messestand i forbindelse med Småkraft dagene og du er velkommen til å ta turen innom vår stand hvor Øistein tar imot deg. Han kan svare på så mangt, men spesielt småkraftrelaterte spørsmål. Han kan blant annet fortelle om at CK finner elver med potensiale for småkraftverk, og prosessen frem til kraftverket er i drift. Han kan også fortelle om at CK også er interesserte i å overta kraftverk i drift.

Adressen til hotellet er: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 5254 Bergen.

Kom gjerne innom standen vår for en hyggelig prat.

 

http://www.smakraftdagane.no/

Clemens Kraft kjøper Tokagjelet vannkraftprosjekt

Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet (ca. 76 GWh) i Kvam herad til Clemens Kraft. Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

Nordkraft overførte tirsdag eierskapet av Tokagjelet vannkraftprosjekt til CK Kraftholding Vest AS, et selskap eid av Clemens Kraft. Kraftverket vil produsere rundt 76 GWh når det er ferdig utbygd. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 4 750 husholdninger. Prosjektet er et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket vil være i drift i løpet av 2020.

Inngår samarbeid
Clemens Kraft og Nordkraft skal fremover samarbeide om prosjektadministrative tjenester for å støtte opp under Clemens Krafts strategi når det gjelder utvikling og bygging av vannkraft. Begge selskaper har lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor vannkraftprosjekter.

Videre er selskapene enige om en driftsavtale for Tokagjelet. Avtalen går ut på at Nordkraft skal være operatør for kraftverket, med totalansvar i forhold til drift, vedlikehold og kraftsalg. Dette er en avtale på lik linje med det Nordkraft gjør for Standard Life Aberdeen, Fortum og Ballangen Energi i dag.

Narvik
– Det er veldig positivt og hyggelig at ny eier av Tokagjelet er delvis Narvikbaserte Clemens, og at Nordkraft sammen med Clemens også finner grunnlag for fremtidig samarbeid i forhold til utvikling og drift. Dette bygger videre opp under Narvik som et sentrum for fornybar energi i Nord-Norge, sier Eirik Frantzen, adm. direktør i Nordkraft.

– Vi er meget glade for å ha fått tilslaget på Tokagjelet. I tillegg har vi lagt til rette for et gjensidig godt samarbeid med Nordkraft. Dette er viktige bidrag i vår målsetting om å nå minimum 600 GWh i produksjon innen 2021, sier Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør i Clemens Kraft.

Clemens Kraft hadde ved inngangen til 2018 over 260 GWh i produksjon og 25 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet åtte kraftverk under bygging og sju prosjekter under klargjøring for byggestart. Selskapet er et datterselskap av OVF, hvor sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.

Kontaktpersoner:
Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør: borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no. Telefon +47 916 39 906
Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no. Telefon +47 950 10 002