Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen.

«Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver NVE i rapporten.

På tilsynet deltok Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft AS, Einar Mar Johannesson fra Eide & Frilund AS og Katarina Eftevand fra NVE.

Vengåa kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 16. oktober.

Vengåa kraftverk er et småkraftverk som vil produsere 11 GWh (gigawattimer) i året, som tilsvarer strøm til 550 boenheter.»

 

Se avisartikkelen til Åndalsnesavis her: Skryt fra NVE for Vengåa kraftverk: «Framifrå sluttresultat»

 

 

 

 

 

 

Tokagjelet currently

The planned production start for Tokagjelet is 2021. The project is currently undergoing an active phase, which inter alia includes the completion of rock blasting work downside the plant area. The contractor also focuses on supportive rock blasting and concrete work at the station site.

Concrete work on the flood wall is completed (picture) which prevents the water from flooding into the station area.

 

Flood wall

 

 

Tokagjelet per dags dato

Tokagjelet har planlagt oppstart av produksjon i 2021. Prosjektet er inne i en aktiv fase med sprengningsarbeid på utløpskanal ferdig utført. Entreprenør er i full gang med forskaling og støpearbeid på utløpskanal, samt arbeider med boring og sprengningsarbeider på stasjonstomt.

Flommuren er ferdig støpt, noe som hindrer vannet fra elven å trenge inn i stasjonstomten.

 

Flommur

 

 

Work at Hellifossen

Work on the pipe line and construction road on Hellifossen is well underway. Pipelaying commencement is scheduled by end of October.

 

Arbeid på Hellifossen

Arbeidene med rørgrøften og anleggsvei på Hellifossen er godt i gang. Rørlegging er forventet å starte i løpe av oktober.

 

Progress on Bakkeelva power station

There is sound progress in the development of Bakkeelva power plant in Askvoll (Sogn og Fjordane). The road to the intake area has been built and preparations are made for the pipelaying, with scheduled commencement of such work by May 2019.

Bakkeelva kraftstasjon klar for montasje

Det er fremgang i utbyggingen av Bakkeelva. Vei til inntaksområdet er bygd og trasé for rørgate er klargjort for rørlegging. Rørlegging starter opp i løpet av mai 2019.

Progress at Gudåa

Clemens Kraft has successfully made the drilling breakthrough in the Gudåa tunnel.

The majority of the penstock is laid and the work on the dam intake has started.

 

The work on the power plant station will commence during spring 2019.

 

Video from Gudåa

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet.

Arbeidet på inntaket er startet opp.

Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil bli tatt når våren kommer.

Selve arbeidet med stasjonen starter ikke opp før til våren.

 

Video fra Gudåa

 

 

Construction work at Kjeldalselva hydropower plant

The superstructure of the Kjeldalselva power plant is soon completed and the construction of the station building starts in February. Generator and turbine are scheduled to be installed in June.

A ductile pipe runs from the station and up to the tunnel. The tunnel is approximately 20% complete, 200 meters out of the total of 1000 meter tunneling has been completed.

Work at the intake is stopped for the winter, and it will start all over again in April.

The power plant is scheduled to have trial production as from autumn 2019.

 

 

Pictures from the construction work.