Trollekraft is under construction

Startup is going according to plan

The power plant will be completed in November 2019 and will produce about 8 GWh per annum. MK Myklebust is the executive contractor.

The pictures from Brødrene Dahl show preparation of station and carved out pathways.

  Bilder fra Brødrene Dahl

Byggestart av Trollekraft

Byggestart går som planlagt.

Kraftverket skal stå ferdig i november 2019 og vil produsere om lag 8 GWh. MK Myklebust er utførende entreprenør.

Bildene fra Brødrene Dahl viser klargjøring for støp av stasjonsfundament og avskoging av trasé.

 

Bilde fra Brødrene Dahl