Progress at Gudåa

Clemens Kraft has successfully made the drilling breakthrough in the Gudåa tunnel.

The majority of the penstock is laid and the work on the dam intake has started.

 

The work on the power plant station will commence during spring 2019.

 

Video from Gudåa

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet.

Arbeidet på inntaket er startet opp.

Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil bli tatt når våren kommer.

Selve arbeidet med stasjonen starter ikke opp før til våren.

 

Video fra Gudåa