Clemens Kraft

For ledende konsern innen fornybar energi søker vi konsernregnskapssjef

Arbeidsgiver

Clemens Kraft AS

Stillingstittel

Konsernregnskapssjef

Sted

Oslo

Frist

8. april 2019

Varighet

Fast

 

På bakgrunn av sterk vekst og økt kompleksitet i organisasjonen, søker vi etter en faglig sterk konsernregnskapssjef. Rollen vil inneha et bredt ansvarsområde inn mot regnskaps- og skattemessige problemstillinger. Stillingen vil være en viktig støtte for konsernledelsen, samt økonomifunksjonen og ledelsen i datterselskapene.

 

Formål og mål for stillingen:

 • Sikre korrekt og presis styringsinformasjon
 • Vedlikeholde en tydelig og analytisk konsernregnskapsfunksjon
 • Sikre tilfredsstillende regnskapsrapporter og regnskapsdrift for selskapets 45 aksjeselskaper, konsern og delkonsern
 • Være en drivende ressurs i selskapet og bidra til å utvikle selskapet med gode, kommersielle prosedyrer
 • Bistå positivt med regnskapsfaglig kompetanse på tvers i konsernet
 • Bidra med personlige egenskaper til sterk lagånd i et engasjert fagmiljø innen grønn energi 

Veiledende krav til kompetanse til stillingen:

 • Erfaring med regnskap og analyse
 • Erfaring med utarbeidelse av konsernregnskap
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Personlige egenskaper: stor arbeidskapasitet, operativ, analytisk, nøyaktig, kvalitetsorientert og med sterk faglig integritet
 • Konstruktiv og dynamisk, god til å jobbe i team
 • Konsernet skal bytte til Xledger i 2019 og bruker Maestro til årsoppgjør og ligning

Ansvar og oppgaver:

 • Løpende drift i regnskapsavdelingen
  Utarbeidelse av kvartals- og årsregnskap
  Kvartalsvis konsolidering av konsernets regnskap
 • Fagansvar for regnskap (NRS), skatt og avgift, samt regnskapssystem
 • Fagansvar konsernets internprisingspolicy og -praksis
 • Ansvarlig for konsernets verdivurderinger
 • Ansvar for oppdatering og videreutvikling av prinsipper, rutiner og retningslinjer
 • Likviditetsoppfølging
 • Kontaktpunkt for ekstern revisor
 • Bidragsyter ved fusjoner/fisjoner, oppkjøp og salg
 • Faglig bistand til datterselskaper
 • Prosjekter

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Samarbeid med selskapsledelsen for øvrig
 • Ansvar for selskapets regnskapsteam
 • Samarbeid med revisjon, banker, offentlige myndigheter

Faglige kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring og solid regnskapsmessige kompetanse, både på selskaps- og konsernregnskap
 • Relevant erfaring fra regnskap og konsernregnskapsarbeid
 • Sterk regnskapsfaglig kompetanse, konsernet rapporterer etter NGAAP

 

Personlige egenskaper:

Konsernet søker en proaktiv og analytisk person med god forretningsforståelse. Den rette kandidaten er nysgjerrig og trives med modellering og å løse faglige problemstillinger. Du er nøyaktig og strukturert i din arbeidsmetodikk, og takler en hektisk hverdag med tidvis høyt tempo. Vi søker en dyktig, utadvendt kandidat med god kommunikasjonsevne samt interesse av samarbeid på tvers av avdelinger. Evne til både å jobbe selvstendig og i team verdsettes. Den rette kandidaten er ambisiøs både på selskapets og egne vegne. Fleksibilitet og gleden av å delta aktivt i utviklingen av et spennende fornybart selskap innen grønn energi vil være et viktig kriterium.

 

Vi tilbyr:

Som konsernregskapssjef blir du en del av et konsern i kraftig vekst som byr på et bredt spekter av spennende utfordringer, både av rent faglig karakter for operative selskaper, men også utvikling og struktur fremover. Du vil få faglige utfordringer i et lagorientert og kunnskapsrikt team, blant kollegaer med interesse for å utvikle fornybar vannkraft i et kommersielt miljø. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum og sitter i et åpent landskap med høy grad av informasjonsflyt og tilstreber at alle våre medarbeidere har inngående forståelse for den totale virksomheten. Vi setter pris på engasjerte medarbeidere, som tilbys gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen regnskap så vel som fornybar energi. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.

 

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no

Clemens Kraft

For ledende konsern innen fornybar energi søker vi business controller

Arbeidsgiver

Clemens Kraft AS

Stillingstittel

Business Controller

Sted

Oslo

Frist

8.april 2019

Varighet

Fast

 

På bakgrunn av forretningsmessig vekst søker vi etter en faglig sterk business controller. Rollen vil inneha et bredt ansvarsområde, stillingen vil være en viktig støtte for konsernledelsen, samt økonomifunksjonen og ledelsen i datterselskapene.

 

Formål og mål for stillingen

 • Sikre korrekt og presis styringsinformasjon til ledelse og styre
 • Controller-oppfølging av virksomheten
 • Bidra til å analysere selskapets 45 aksjeselskaper og kraftverk
 • Prosjektevaluering
 • Bransjeanalyser
 • Operativ oppfølging av prosjekter og selskaper

Veiledende krav til kompetanse i stillingen

 • God erfaring med økonomisk analyse
 • Avansert bruker av Excel
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Personlige egenskaper: stor arbeidskapasitet, fleksibel, analytisk, nøyaktig, kvalitetsorientert, bidra til godt faglig miljø
 • Konstruktiv, løsningsorientert og dynamisk, god til å jobbe i team
 • Minimum 2 års erfaring
 • Kommersiell profil

Ansvar og oppgaver

 • Ansvarlig for analyser av kraftomsetning, kostnader
 • Ivareta controller-funksjonen i byggeprosjekter
 • Avviksanalyser og risikostyring
 • Utarbeidelse av investeringsanalyser for nye prosjekter
 • Utarbeidelse av relevante notater og dokumenter fra administrasjonen

 

Personlige egenskaper:

Konsernet søker en proaktiv og analytisk person med god forretningsforståelse. Den rette kandidaten er nysgjerrig og trives med modellering og å løse faglige problemstillinger. Du er nøyaktig og strukturert i din arbeidsmetodikk, og takler en hektisk hverdag med tidvis høyt tempo. Vi søker en dyktig, utadvendt kandidat med god kommunikasjonsevne samt interesse av samarbeid på tvers av avdelinger. Evne til både å jobbe selvstendig og i team verdsettes. Den rette kandidaten er ambisiøs både på selskapets og egne vegne. Fleksibilitet og gleden av å delta aktivt i utviklingen av et spennende fornybart selskap innen grønn energi vil være et viktig kriterium.

 

Vi tilbyr:

Som business controller blir du en del av et konsern i kraftig vekst som byr på et bredt spekter av spennende utfordringer, både av ren faglig karakter og innen prosjektarbeid og forretningsutvikling. Du vil få faglige utfordringer i et lagorientert og kunnskapsrikt team, blant kollegaer med interesse for å utvikle fornybar vannkraft i et kommersielt miljø. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum og sitter i et åpent landskap med høy grad av informasjonsflyt og tilstreber at alle våre medarbeidere har inngående forståelse for den totale virksomheten. Vi setter pris på engasjerte medarbeidere som tilbys gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen fornybar energi. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.

 

Søknad og CV sendes til post@clemenskraft.no

Progress at Gudåa

Clemens Kraft has successfully made the drilling breakthrough in the Gudåa tunnel.

The majority of the penstock is laid and the work on the dam intake has started.

 

The work on the power plant station will commence during spring 2019.

 

Video from Gudåa

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet.

Arbeidet på inntaket er startet opp.

Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil bli tatt når våren kommer.

Selve arbeidet med stasjonen starter ikke opp før til våren.

 

Video fra Gudåa