vossedalselvi/vassvøre kraftverk på voss

Alle rør ferdig lagt på Vossedalselvi!

Det går stort sett etter planen på Vossedalselvi. Arbeidet på inntaksdammen er påbegynt, men har blitt noe heftet av (fremdeles) mye nedbør.

Alt av rør er ferdig lagt, vi mangler overgangsklossen mellom ductil og Pe-rør.

Når disse jobbene er gjort vil Entreprenøren starte jobben med tilstelning av trasee fra inntaksdam og nedover.