Oppføringer av Anna Lisa Grova

Clemens Kraft is growing and hiring

Clemens Kraft has 38 power plants in operation and 14 new power plants under construction. From August, the company will strengthen its operations with Tage Karlsen and Per Skogvoll. – The great interest in the positions shows that Clemens Kraft has a strong position in the market, says CEO Børge Edvardsen Klingan. During 2021, Clemens […]

Clemens Kraft vokser og ansetter

Clemens Kraft har 38 kraftverk i drift og 14 nye kraftverk under bygging. Fra august styrker selskapet seg på driftssiden med Tage Karlsen og Petter Skogvoll. – Den store interessen for stillingene viser at Clemens Kraft har en sterk posisjon i markedet, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan. I løpet av 2021 kommer Clemens Kraft […]

Kjeldalselva power plant is operating!

Kjeldalselva power plant is beautifully located by the fjord in the Storfjord municipality in Troms. The power plant is surrounded by the spectacular mountains «Lyngsalpene» with high peaks up to 1 800 meters altitude. The power plant exploits a fall of 233 meters from the intake down to the power station. The annual average production […]

Kjeldalselva kraftverk er i drift!

Kjeldalselva kraftverk ligger vakkert til ved fjorden i Storfjord kommunen i Troms. Kraftverket har Lyngsalpene som nedslagsfelt med høye tinder opp mot 1 800 meter høyde. Kraftverket nytter et fall på 233 meter fra inntaket oppe i Kjeldalselva ned til kraftstasjonen. Dette gir en årlig beregnet middelproduksjon på 12,7 GWh fra en peltonturbin med effekt […]

Produksjon av strøm i Gudåa kraftverk

Siden torsdag 4. juni har det vært stabil produksjon av strøm i Gudåa kraftverk. Med en installert effekt på 4,7 MW og full drift siden torsdag, var samlet produksjon den 8.6 på 400 MWh. Hovedkonklusjonen er at Gudåa kraftverk ser ut til å fungere som planlagt. Både vannveien og utstyret virker som det skal. Det […]

Regjeringen melder at de ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

Gode nyheter for vannkraftbransjen! Europower-energi.no skriver: «Etter innspill fra kommunene og næringen har regjeringen besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet. – Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for […]

Utbygging av Hellifossen kraftverk

Magnhild Roe er prosjektleder for Hellifossen kraftverk. Hun har møtt Brønnøysunds avis ved anleggsområdet for å se på fremdriften.   Les artikkelen her: Brønnøysund avis   Trykk på bildet for større tekst.

Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen. «Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver […]

Tokagjelet currently

The planned production start for Tokagjelet is 2021. The project is currently undergoing an active phase, which inter alia includes the completion of rock blasting work downside the plant area. The contractor also focuses on supportive rock blasting and concrete work at the station site. Concrete work on the flood wall is completed (picture) which […]

Tokagjelet per dags dato

Tokagjelet har planlagt oppstart av produksjon i 2021. Prosjektet er inne i en aktiv fase med sprengningsarbeid på utløpskanal ferdig utført. Entreprenør er i full gang med forskaling og støpearbeid på utløpskanal, samt arbeider med boring og sprengningsarbeider på stasjonstomt. Flommuren er ferdig støpt, noe som hindrer vannet fra elven å trenge inn i stasjonstomten. […]