Oppføringer av Anna Lisa Grova

Regjeringen melder at de ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

Gode nyheter for vannkraftbransjen! Europower-energi.no skriver: «Etter innspill fra kommunene og næringen har regjeringen besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet. – Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for […]

Utbygging av Hellifossen kraftverk

Magnhild Roe er prosjektleder for Hellifossen kraftverk. Hun har møtt Brønnøysunds avis ved anleggsområdet for å se på fremdriften.   Les artikkelen her: Brønnøysund avis   Trykk på bildet for større tekst.

Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen. «Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver […]

Tokagjelet currently

The planned production start for Tokagjelet is 2021. The project is currently undergoing an active phase, which inter alia includes the completion of rock blasting work downside the plant area. The contractor also focuses on supportive rock blasting and concrete work at the station site. Concrete work on the flood wall is completed (picture) which […]

Tokagjelet per dags dato

Tokagjelet har planlagt oppstart av produksjon i 2021. Prosjektet er inne i en aktiv fase med sprengningsarbeid på utløpskanal ferdig utført. Entreprenør er i full gang med forskaling og støpearbeid på utløpskanal, samt arbeider med boring og sprengningsarbeider på stasjonstomt. Flommuren er ferdig støpt, noe som hindrer vannet fra elven å trenge inn i stasjonstomten. […]

Progress on Bakkeelva power station

There is sound progress in the development of Bakkeelva power plant in Askvoll (Sogn og Fjordane). The road to the intake area has been built and preparations are made for the pipelaying, with scheduled commencement of such work by May 2019.

Progress at Gudåa

Clemens Kraft has successfully made the drilling breakthrough in the Gudåa tunnel. The majority of the penstock is laid and the work on the dam intake has started.   The work on the power plant station will commence during spring 2019.   Video from Gudåa