Oppføringer av Anna Lisa Grova

Progress on Bakkeelva power station

There is sound progress in the development of Bakkeelva power plant in Askvoll (Sogn og Fjordane). The road to the intake area has been built and preparations are made for the pipelaying, with scheduled commencement of such work by May 2019.

Progress at Gudåa

Clemens Kraft has successfully made the drilling breakthrough in the Gudåa tunnel. The majority of the penstock is laid and the work on the dam intake has started.   The work on the power plant station will commence during spring 2019.   Video from Gudåa

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet. Arbeidet på inntaket er startet opp. Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil […]

Construction work at Kjeldalselva hydropower plant

The superstructure of the Kjeldalselva power plant is soon completed and the construction of the station building starts in February. Generator and turbine are scheduled to be installed in June. A ductile pipe runs from the station and up to the tunnel. The tunnel is approximately 20% complete, 200 meters out of the total of […]

Byggearbeid på Kjeldalselva kraftverk

Stasjonsfundament til Kjeldalselva kraftverk er snart ferdig og overbygget starter opp i februar. Generator og turbin er planlagt å monteres inn i juni måned. Rørgate er lagt fra stasjon og opp til tunnel. Tunnelen er ca 20% ferdig, 200 meter er drevet av totalt 1000 meter. På inntaket er arbeidene stoppet for vinteren, dette starter opp […]

Trollekraft is under construction

Startup is going according to plan The power plant will be completed in November 2019 and will produce about 8 GWh per annum. MK Myklebust is the executive contractor. The pictures from Brødrene Dahl show preparation of station and carved out pathways.   Bilder fra Brødrene Dahl