Oppføringer av Clemens Kraft

Clemens Kraft klar for byggestart av Tokagjelet Kraftverk

Tokagjelet Kraftverk Vi er glade for å kunne starte opp byggearbeidene med Tokagjelet Kraftverk, som er det største kraftverket i porteføljen vår til nå. Tokagjelet er et viktig prosjekt som bidrar med nærmere 80 GWh i målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021. Prosjektet er lokalisert i Kvam Herad i Hordaland. Vannveien […]

Gudåa hydropower plant – Meråker

Pioneering technology enables long distances directional drilling. Norhard reports on their Facebook page https://www.facebook.com/norhardas/ that «We have started the drilling of the upper part of the Gudå hydropower plant in beautiful surroundings at Meråker. The shaft should be drilled with a diameter of 1.2 meters over a 550 meter (1650 inches) distance.» Watch the movie from riging and […]

Gudåa kraftverk – Meråker

Banebrytende teknologi muliggjør retningsbestemt boring over lang avstand. Norhard melder på sin Facebook-side https://www.facebook.com/norhardas/ om at «Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter.» Se film fra opprigging og oppstart […]

Construction work at Søråni

Generator and Trafo is in place, Electric work is in progress as well. The area at the entrance pond it is now filled and the intake-house is finished outside while the Coanda-intake are almost completed. Two teams are now working on the pipeline and about half of the penstock is in place.    

Det bygges på Søråni

Generator og Trafo er kommet i hus, Energi Teknikk holder nå på med huselektro. Ved inntaksdammen er det fylt på med masser, dambu er ferdig utvendig og Coandaristene er nesten ferdig montert. På rørgaten jobbes det nå med to arbeidslag og om lag halvperten av rørgatenn er lagt.    

Vengåa is in operation

Vengåakraft Power Plant has completed all tests and the plant is running in accordance to plan. Operations will be managed by staff from Clemens Kraft Drift. Vengåa Kraft is estimated to produce 11GWh per year.    

Vengåa er i gang

Kraftverket på Vengåa har gjennomgått alle sluttester og er nå satt i produksjon. Anlegget vil bli operert av Clemens Kraft Drift. Vengåa kraftverk har en forventet årsproduksjon på 11 GWh.    

Development of Øvrebø powerplant

The landowners in Øvrebø in Jølster municipality have signed with Clemens Kraft AS for the Development of the Øvrebø powerplant. The project has a calculated average production of 9.9 GWh. It will utilize a fall of 196 meters, with the intake on kote 523 and the station on kote 327, with a penstock at approximately 1300 meters.    

Clemens Kraft builds Terråk small-scale power plant in Nordland

Landowner Frithjof Plahte in Bindal has entered into an agreement with Clemens Kraft considering the construction of a small-scale power plant of 28.8 GWh. The project is named Hellifossen Kraft AS, and CK is in the process of developing the project. CK has started planning and submitted a plan change application to change the entry placement in August. […]