Oppføringer av Clemens Kraft

Byggestart av Trollekraft

Byggestart går som planlagt. Kraftverket skal stå ferdig i november 2019 og vil produsere om lag 8 GWh. MK Myklebust er utførende entreprenør. Bildene fra Brødrene Dahl viser klargjøring for støp av stasjonsfundament og avskoging av trasé.  

Clemens Kraftverk acquires Fjærland Kraft AS from Sognekraft and enters into a long term co-operation on operations and management of SSHPPs

Clemens Kraftverk AS, a company in the Clemens Kraft Group of companies, has signed an agreement with Sognekraft AS to acquire 6 small scale hydro power plants in Fjærlandsfjorden in the municipality of Sogndal. Total normal production from these plants is 125 GWh. This compares to the power consumption by more than 6000 homes. The […]

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår langsiktig samarbeid om drift

Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel 6000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018. Samtidig har partene inngått en langsiktig […]

Clemens Kraft klar for byggestart av Tokagjelet Kraftverk

Tokagjelet Kraftverk Vi er glade for å kunne starte opp byggearbeidene med Tokagjelet Kraftverk, som er det største kraftverket i porteføljen vår til nå. Tokagjelet er et viktig prosjekt som bidrar med nærmere 80 GWh i målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021. Prosjektet er lokalisert i Kvam Herad i Hordaland. Vannveien […]

Gudåa hydropower plant – Meråker

Pioneering technology enables long distances directional drilling. Norhard reports on their Facebook page https://www.facebook.com/norhardas/ that «We have started the drilling of the upper part of the Gudå hydropower plant in beautiful surroundings at Meråker. The shaft should be drilled with a diameter of 1.2 meters over a 550 meter (1650 inches) distance.» Watch the movie from riging and […]

Gudåa kraftverk – Meråker

Banebrytende teknologi muliggjør retningsbestemt boring over lang avstand. Norhard melder på sin Facebook-side https://www.facebook.com/norhardas/ om at «Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter.» Se film fra opprigging og oppstart […]

Construction work at Søråni

Generator and Trafo is in place, Electric work is in progress as well. The area at the entrance pond it is now filled and the intake-house is finished outside while the Coanda-intake are almost completed. Two teams are now working on the pipeline and about half of the penstock is in place.    

Det bygges på Søråni

Generator og Trafo er kommet i hus, Energi Teknikk holder nå på med huselektro. Ved inntaksdammen er det fylt på med masser, dambu er ferdig utvendig og Coandaristene er nesten ferdig montert. På rørgaten jobbes det nå med to arbeidslag og om lag halvparten av rørgaten er lagt.    

Vengåa is in operation

Vengåakraft Power Plant has completed all tests and the plant is running in accordance to plan. Operations will be managed by staff from Clemens Kraft Drift. Vengåa Kraft is estimated to produce 11GWh per year.