Oppføringer av Clemens Kraft

Vengåa er i gang

Kraftverket på Vengåa har gjennomgått alle sluttester og er nå satt i produksjon. Anlegget vil bli operert av Clemens Kraft Drift. Vengåa kraftverk har en forventet årsproduksjon på 11 GWh.    

Development of Øvrebø powerplant

The landowners in Øvrebø in Jølster municipality have signed with Clemens Kraft AS for the Development of the Øvrebø powerplant. The project has a calculated average production of 9.9 GWh. It will utilize a fall of 196 meters, with the intake on kote 523 and the station on kote 327, with a penstock at approximately 1300 meters.    

Clemens Kraft builds Terråk small-scale power plant in Nordland

Landowner Frithjof Plahte in Bindal has entered into an agreement with Clemens Kraft considering the construction of a small-scale power plant of 28.8 GWh. The project is named Hellifossen Kraft AS, and CK is in the process of developing the project. CK has started planning and submitted a plan change application to change the entry placement in August. […]

Åpen søknad

I Clemens Kraft skal vi være faglig ledende innenfor utbygging av småkraftverk i Norge. Det betyr at vi til enhver tid skal ha de beste fagfolkene og tilstrekkelig kapasitet til å møte kundenes behov. Når vi lyser ut stillinger vil du finne dem her. Finner du ikke en stilling som passer for deg akkurat nå, […]

Clemens Kraft qualifies for dark green bonds

CICERO provides a review. As an independent research institute, CICERO (Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) gives a renewed opinion on the institution’s framework and guidance for assessing and selecting eligible green bond investment projects and assessing the robustness of the framework when it comes to fulfilling the institutions’ environmental goals. CICERO […]

Utbygging av Øvrebø kraftverk

Grunneierne i Øvrebø i Jølster kommune har signert med Clemens Kraft AS om utbygging av Øvrebø kraftverk. Prosjektet har en beregnet middelproduksjon på 9,9 GWh. Det skal utnytte et fall på 196 meter, med inntak på kote 523 og stasjonen på kote 327, med en rørgate på ca 1300 meter.    

Clemens Kraft bygger ut Terråk småkraftverk i Nordland

Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av småkraftverk på 28,8 GWh. Prosjektet skal hete Hellifossen Kraft AS, og CK er godt i gang med utvikling av prosjektet. CK er helt i oppstarten av planleggingen og sendte inn søknad om planendring for å endre inntaksplassering i august. Det er foreløpig uklart […]

Clemens Kraft kvalifiserer for mørk grønn obligasjon

CICERO gir en fornyet vurdering. Som et uavhengig forskningsinstitutt, gir CICERO (Senter for Internasjonal Klima og Miljøforskning – Oslo) en fornyet mening om institusjonens rammeverk og veiledning for å vurdere og velge støtteberettigede prosjekter for grønne obligasjonsinvesteringer, og vurderer rammens robusthet når det gjelder å oppfylle institusjonenes miljømål. CICERO finner at Clemens Kraft Green Bond Framework […]

Vangjolo produserer nå for fullt

Vangjolo har i august 2018, blitt satt i produksjon. Testkjøring og innkjøring av anlegget har startet. Dette forventes ferdig i løpet av kort tid. Det har vært kjørt diverse tester på full last og dette har til nå vært vellykket. Vangjolo Kraft AS har en forventet årsproduksjon på 26,7 GWh.  

Clemens Kraft har messestand i forbindelse med småkraftdagene

Møt oss på messe i dag, onsdag 21.3 og i morgen, torsdag 22.3! Clemens Kraft har messestand i forbindelse med Småkraft dagene og du er velkommen til å ta turen innom vår stand hvor Øistein tar imot deg. Han kan svare på så mangt, men spesielt småkraftrelaterte spørsmål. Han kan blant annet fortelle om at CK finner […]