Vengåa kraftverk i Rauma

Byggestart på Vengåa!

På Vengåkraft har vi akkurat kommet i gang med anleggsarbeidene!

Vi har fått tegninger på rørtrase, og entreprenøren skal nå i gang med å ta ned skog i hele traseen.

Vi satser på å komme raskt i gang med grave og støpearbeider på stasjonen. Stasjonen skal romme en Pelton turbin og en generator.

Rørgata er ca 2600m lang, og det er en kombinasjon av GRP og duktile rør, dimensjon 900mm. Inntaket er en platedam.