Vaksvik kraftverk i Ørskog

Bygging av Vaksvik startet!

Da er vi i gang med byggingen av Vaksvik Kraftverk i Ørskog kommune!

Vi er startet med veiene til kraftstasjon og til inntak. Dette er et stort prosjekt, med 3,3 km lang rørgate. Rørene er GRP, størrelse er fra 1300 til 1500mm. Inntaket er et Coandainntak, og stasjonsbygget skal romme 2 stk Peltonturbiner.

Vi har ei stram byggetid på dette prosjektet, vi satser på å være ferdig i juni 2018.