Brekkefossen kraftverk i Fjaler

Byggingen av Brekkefossen kraftverk startet!

Mandag 10. oktober startet Clemens Kraft med byggingen av Brekkefossen kraftverk med arbeider i forbindelse med forsterkning av eksisterende bro over Storelva.

Maskinarbeid i marka startes opp så snart broen er forsterket og entreprenør på prosjektet er M K Myklebust Entreprenør AS

Kraftverket er planlagt å stå ferdig oktober 2017.