Vangjolo rørgate

Byggingen av Vangjolo kraftverk

Byggingen av Vangjolo kraftverk er godt i gang og går etter planen.

Avbildet er rørgaten over bratthenget som er under bygging. byggingen av inntak og dam er også godt i gang.