Clemens Kraft har messestand i forbindelse med småkraftdagene

Møt oss på messe i dag, onsdag 21.3 og i morgen, torsdag 22.3!

Clemens Kraft har messestand i forbindelse med Småkraft dagene og du er velkommen til å ta turen innom vår stand hvor Øistein tar imot deg. Han kan svare på så mangt, men spesielt småkraftrelaterte spørsmål. Han kan blant annet fortelle om at CK finner elver med potensiale for småkraftverk, og prosessen frem til kraftverket er i drift. Han kan også fortelle om at CK også er interesserte i å overta kraftverk i drift.

Adressen til hotellet er: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 5254 Bergen.

Kom gjerne innom standen vår for en hyggelig prat.

 

http://www.smakraftdagane.no/

Clemens Kraft kjøper Tokagjelet vannkraftprosjekt

Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet (ca. 76 GWh) i Kvam herad til Clemens Kraft. Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

Nordkraft overførte tirsdag eierskapet av Tokagjelet vannkraftprosjekt til CK Kraftholding Vest AS, et selskap eid av Clemens Kraft. Kraftverket vil produsere rundt 76 GWh når det er ferdig utbygd. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 4 750 husholdninger. Prosjektet er et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket vil være i drift i løpet av 2020.

Inngår samarbeid
Clemens Kraft og Nordkraft skal fremover samarbeide om prosjektadministrative tjenester for å støtte opp under Clemens Krafts strategi når det gjelder utvikling og bygging av vannkraft. Begge selskaper har lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor vannkraftprosjekter.

Videre er selskapene enige om en driftsavtale for Tokagjelet. Avtalen går ut på at Nordkraft skal være operatør for kraftverket, med totalansvar i forhold til drift, vedlikehold og kraftsalg. Dette er en avtale på lik linje med det Nordkraft gjør for Standard Life Aberdeen, Fortum og Ballangen Energi i dag.

Narvik
– Det er veldig positivt og hyggelig at ny eier av Tokagjelet er delvis Narvikbaserte Clemens, og at Nordkraft sammen med Clemens også finner grunnlag for fremtidig samarbeid i forhold til utvikling og drift. Dette bygger videre opp under Narvik som et sentrum for fornybar energi i Nord-Norge, sier Eirik Frantzen, adm. direktør i Nordkraft.

– Vi er meget glade for å ha fått tilslaget på Tokagjelet. I tillegg har vi lagt til rette for et gjensidig godt samarbeid med Nordkraft. Dette er viktige bidrag i vår målsetting om å nå minimum 600 GWh i produksjon innen 2021, sier Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør i Clemens Kraft.

Clemens Kraft hadde ved inngangen til 2018 over 260 GWh i produksjon og 25 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet åtte kraftverk under bygging og sju prosjekter under klargjøring for byggestart. Selskapet er et datterselskap av OVF, hvor sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.

Kontaktpersoner:
Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør: borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no. Telefon +47 916 39 906
Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no. Telefon +47 950 10 002

Clemens Kraft

Clemens Kraft søker driftsingeniør

Ledig stilling som driftsingeniør

Arbeidsgiver:    Clemens Kraft Drift AS

Stillingstittel:     Driftsingeniør

Frist:                 3. april 2018

Varighet:           Fast

Sted:                 Narvik

Clemens Kraft Drift er i vekst og søker medarbeider ved vårt avdelingskontor i Narvik:

Din rolle:

 • Ansvarlig for drift av eksisterende og kommende vannkraftverk.
 • Utarbeide og følge opp driftsbudsjetter, samt sørge for effektiv og rasjonell drift.
 • Sørge for at kraftverkene driftes i tråd med regelverk og myndighetskrav.
 • Ivareta drift- og vedlikeholds forberedelser i tildelt portefølje av kraftverk vi har driftsansvaret for.
 • Inngå og følge opp avtaler med lokale ressurser og leverandører.
 • Inngå i vaktordning.

Din profil:

 • Har relevant utdannelse fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis El-kraft.
 • Er resultatorientert, initiativrik, engasjert.
 • Har interesse for drift av vannkraftverk.
 • Evne til å bygge gode og varige relasjoner/nettverk mot grunneiere, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

For stillingene kan vi tilby:

 • Faglige utfordringer og en viktig rolle i et spennende selskap i vekst.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • En kultur preget av høy trivsel og stå på vilje.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Arbeidssted: Havnegata 28, Narvik

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For spørsmål om eller søknad til stillingen som driftsingeniør, ta kontakt med driftsdirektør Per Harald Ottestad. Mobil: 911 55 450, e-post: per.ottestad@clemenskraft.no

Søknadsfrist: Snarest og senest 3. april 2018

Clemens Kraft

Obligasjonsutstedelse i Clemens Kraft

Clemens Kraft låner i obligasjonsmarkedet

Clemens Kraft har gjennom sitt selskap Clemens Kraftverk AS sikret NOK 150 millioner i et 5 års fastrente obligasjonslån. Kapitalen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, sikre finansiering av eksisterende og planlagte investeringer og for generelle finansieringsformål. Clemens Kraftverk har utstedt NOK 450 millioner i nye obligasjonslån hittil i 2018. Obligasjonslånene er tilrettelagt av Fearnley Securities og vil bli notert på Nordic ABM.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sølvberg,
CFO, Clemens Kraft

+47 952 34 978

 

Clemens Kraft

Obligasjonsutstedelse i Clemens Kraft

Clemens Kraft låner i obligasjonsmarkedet

Clemens Kraft har gjennom sitt selskap Clemens Kraftverk AS sikret NOK 300 millioner i et 7 års fastrente obligasjonslån. Kapitalen vil bli brukt til å refinansiere eksisterende gjeld, sikre finansiering av eksisterende og planlagte investeringer og for generelle finansieringsformål. Lånet er tilrettelagt av Fearnley Securities og vil bli notert på Nordic ABM.

Clemens Kraft er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond, som eier 50,1% av selskapet. Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse (COOP) eier de øvrige 49,9% av aksjekapitalen. Clemens Kraft er en ledende aktør innen småkraftverk i Norge med fokusert vekst innen fornybar energi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Sølvberg,
CFO, Clemens Kraft

+47 952 34 978

 

Clemens Kraft kjøper Ringdal Kraftverk

Clemens Kraft AS og eierne av Ringdal Kraftverk AS signerte 3. januar en avtale som omfatter alle aksjene i selskapet.

– Vi er glade for å kunne legge til et nytt og veldrevet kraftverk til porteføljen vår, som nå teller over 260 GWh og 25 småkraftverk i drift, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. Dette er et viktig bidrag til å nå målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021.

– Vi er svært fornøyd med at Clemens Kraft som profesjonell småkraftaktør har kjøpt kraftverket. Det har vist seg svært vanskelig uten stordriftsfordeler å få økonomi i å drifte bare ett kraftverk alene, sier Andreas Ringdal som er representant for selgerne. Det har vært viktig for oss å finne en profesjonell eier som sikkerhet for langsiktig god drift og trygghet for grunneiernes fallrettsleie.

Om Ringdal Kraftverk AS
Kraftverket ligger i Hellesylt i Stranda kommune, Møre og Romsdal og har en årsproduksjon på 17,8 GWh. Selskapet Ringdal Kraftverk ble etablert i 2006, fikk konsesjon i 2008 og anlegget ble satt i drift i 2011.

Nøkkeltall:
Kapasitet: 5,8 MW
Produksjon: 17,8 GWh
Turbiner: 2 x Horisontale Francis
Generatorer: 2 x Leroy-Somer

På bildet: Børge Edvardsen Klingan, Selgers representant Andreas Ringdal, Ovf Advokat Camilla Bredrup, Bjørn C Jacobsen

Offisiell åpning av Vossedalselvi Kraft AS!

Torsdag 12. oktober 2017 ble det avholdt offisiell åpning av kraftverket i Vossedalselvi Kraft.

Grunneiere, entreprenører, journalist fra Avisa Hordaland og ordfører var invitert opp til småkraftverket på Evanger. Grunneierne uttrykte blant annet stor glede og entusiasme over å ha fått en flott vei langt inn i fjellet, hvilket gjør stølene og fjellområdene i sin helhet langt mer tilgjengelig enn tidligere.

Seansen begynte med en befaring av hele rørgaten opp til det flotte og vel fungerende Coanda-inntaket, og vel nede igjen i kraftstasjonen trykket ordfører Hans Erik Ringkjøb på start-knappen og formelt åpnet kraftverket.

Alt fungerte optimalt og nå blir det kraft!

Videre gikk festlighetene til teltet for bespisning og taler. Ivar Hernes holdt en flott prolog, som Jorun hadde skrevet.

Clemens Kraft setter stor pris på fine ord og gaver denne dagen, og også samarbeidet som har ledet frem til det ferdigstilte kraftverket. Stor takk til grunneiere, entreprenører, leverandører, ordfører og Voss Energi.

Og også en stor takk til værgudene som sørget for sol og blå himmel under befaringen, og som satte i gang regnet da vi var kommet i teltet, slik at kraftproduksjonen kom i gang raskt.

Sleveåne i Odda

Kompliserte forhold på Sleveåne!

Denne svære saken (sandfang) skal monteres på rørgata 650 m inne i tunnelen! Den veier 10 tonn og skal dempe hastigheten på vannet så vi slipper stein ned i turbinen.

Ellers holder vi på å bore de siste hullene for injisering rundt sjakta ned i tunnelen. Disse hullene skal trykkprøves og godkjennes av Geolog før vi kan fylle disse med mørtel.

Sleveåne i Odda

På bildet ser vi en fjellklatrer som har fått ned fiberkabelen fra inntaket og ned til stasjonsområdet, klatring ca 1200m!

Vaksvik i Ørskog

God framdrift på Vaksvik!

Vaksvik i ØrskogVi er godt i gang med betongarbeidet på inntaket. Anleggsveien er bygget 3,3 km, og gravemaskiner er i full gang med å grave grøft for det 1500mm røret som skal legges. Vi holder på med elvekryssing, og er i gang med sprengningsarbeider på kraftstasjonen.