Clemens Kraft

Vi søker konsernregnskapssjef

Vi søker en faglig sterk konsernregnskapssjef til Clemens Kraft. Selskapet er i sterk vekst og utvikling og med en kompleks juridisk struktur. Som konsernregnskapssjef vil du ha et bredt ansvarsområde inn mot regnskaps- og skattemessige problemstillinger. Du vil være en viktig støtte for ledelsen og organisasjonen for øvrig.

 

Ansvar og oppgaver:

 • Løpende drift i regnskapsavdelingen, inkl. samarbeid med revisjon, banker, myndigheter.
 • Utarbeidelse av kvartals- og årsregnskap og konsolidering som i dag består av 45 single purpose selskaper
 • Fagansvar for regnskap (NRS), skatt og avgift, samt regnskapssystem
 • Fagansvar for konsernets internprisingspolicy og -praksis
 • Ansvarlig for konsernets verdivurderinger
 • Ansvar for oppdatering og videreutvikling av prinsipper, rutiner og retningslinjer
 • Likviditetsoppfølging
 • Bidragsyter ved fusjoner/fisjoner, oppkjøp og salg
 • Faglig bistand og samarbeid med organisasjonen
 • Prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring og solid regnskapsmessig kompetanse, både fra selskaps- og konsernregnskap
 • Erfaring med rapportering etter NGAAP

Konsernet skal bytte til Xledger i 2019 og bruker Maestro til årsoppgjør og ligning, og det er en fordel med kjennskap til disse systemene.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en proaktiv og analytisk person med god forretningsforståelse som bidrar til sterk lagånd. Den rette kandidaten er nysgjerrig og trives med modellering og å løse faglige problemstillinger. Du er nøyaktig og strukturert i din arbeidsmetodikk, og takler en hektisk hverdag med tidvis høyt tempo. Vi søker en dyktig kandidat med gode kommunikasjonsevner som er interessert i samarbeid på tvers av avdelinger. Fleksibilitet og gleden av å delta aktivt i utviklingen av et spennende fornybart selskap innen grønn energi vil være et viktig kriterium.  

 

Vi tilbyr:

Som konsernregskapssjef blir du en del at en virksomhet i kraftig vekst. Vi byr på et bredt spekter av spennende utfordringer, både faglig for dagens virksomhet, men også for utvikling og struktur fremover. Du vil få faglige utfordringer i et lagorientert og kunnskapsrikt team, blant kollegaer med interesse for å utvikle fornybar vannkraft i et kommersielt miljø.

Vi holder til sentralt i Oslo sentrum og sitter i et åpent landskap med høy grad av informasjonsflyt og tilstreber at alle våre medarbeidere har inngående forståelse for den totale virksomheten. Vi setter pris på engasjerte medarbeidere, som tilbys gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen regnskap så vel som fornybar energi. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Konsernregnskapssjefen rapporterer til CFO. Avdelingen består av fem personer. Mer informasjon om selskapet på www.clemenskraft.no.

 

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Spørsmål angående annonsen kan rettes til:

CFO Per Sølvberg. Mobil: 952 34 978
Økonomisjef Lars Svensen. Mobil: 410 09 026

Clemens Kraft

Vi søker business controller

På bakgrunn av forretningsmessig vekst søker vi etter en faglig sterk business controller. Rollen vil inneha et bredt ansvarsområde, stillingen vil være en viktig støtte for konsernledelsen, samt økonomifunksjonen og ledelsen i datterselskapene.

Ansvar og oppgaver:

 • Sikre korrekt og presis styringsinformasjon til ledelse og styre
 • Controller-oppfølging av virksomheten
 • Bidra til å analysere selskapets 45 aksjeselskaper og kraftverk
 • Prosjektevaluering
 • Bransjeanalyser
 • Operativ oppfølging av prosjekter og selskaper

Veiledende krav til kompetanse i stillingen:

 • God erfaring med økonomisk analyse
 • Avansert bruker av Excel
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Personlige egenskaper: stor arbeidskapasitet, fleksibel, analytisk, nøyaktig, kvalitetsorientert, bidra til godt faglig miljø
 • Konstruktiv, løsningsorientert og god til å jobbe i team
 • Minimum 2 års erfaring
 • Kommersiell profil

Personlige egenskaper:

Konsernet søker en proaktiv og analytisk person med god forretningsforståelse. Den rette kandidaten er nysgjerrig og trives med modellering og å løse faglige problemstillinger. Du er nøyaktig og strukturert i din arbeidsmetodikk, og takler en hektisk hverdag med tidvis høyt tempo. Vi søker en dyktig kandidat med god kommunikasjonsevne samt interesse av samarbeid på tvers av avdelinger. Evne til både å jobbe selvstendig og i team verdsettes. Den rette kandidaten er ambisiøs både på selskapets og egne vegne. Fleksibilitet og gleden av å delta aktivt i utviklingen av et spennende fornybart selskap innen grønn energi vil være et viktig kriterium.

Vi tilbyr:

Som business controller blir du en del at et konsern i kraftig vekst som byr på et bredt spekter av spennende utfordringer, både av ren faglig karakter og innen prosjektarbeid og forretningsutvikling. Du vil få faglige utfordringer i et lagorientert og kunnskapsrikt team, blant kollegaer med interesse for å utvikle fornybar vannkraft i et kommersielt miljø. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum og sitter i et åpent landskap med høy grad av informasjonsflyt og tilstreber at alle våre medarbeidere har inngående forståelse for den totale virksomheten. Vi setter pris på engasjerte medarbeidere som tilbys gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen fornybar energi. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.
Mer informasjon om selskapet på clemenskraft.no

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Spørsmål angående annonsen kan rettes til:

CFO Per Sølvberg. Mobil: 952 34 978
Økonomisjef Lars Svensen. Mobil: 410 09 026

Fremgang på Gudåa

Clemens Kraft har nå hatt gjennomslag for boringen og opprømming pluss foring står for tur. Opprømming er den andre boringen for å utvide og få den dimensjonen man vil ha på hullet.

Arbeidet på inntaket er startet opp.

Nesten hele rørgaten er lagt foruten siste strekket inn mot påhugget også bratthenget ned mot stasjonen vil bli tatt når våren kommer.

Selve arbeidet med stasjonen starter ikke opp før til våren.

 

Video fra Gudåa

 

 

Byggearbeid på Kjeldalselva kraftverk

Stasjonsfundament til Kjeldalselva kraftverk er snart ferdig og overbygget starter opp i februar. Generator og turbin er planlagt å monteres inn i juni måned.

Rørgate er lagt fra stasjon og opp til tunnel. Tunnelen er ca 20% ferdig, 200 meter er drevet av totalt 1000 meter.

På inntaket er arbeidene stoppet for vinteren, dette starter opp igjen i april.

Kraftverket skal etter planen ha prøveproduksjon fra høst 2019.

 

Bilder fra byggearbeidet.

Byggestart av Trollekraft

Byggestart går som planlagt.

Kraftverket skal stå ferdig i november 2019 og vil produsere om lag 8 GWh. MK Myklebust er utførende entreprenør.

Bildene fra Brødrene Dahl viser klargjøring for støp av stasjonsfundament og avskoging av trasé.

 

Bilde fra Brødrene Dahl

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår langsiktig samarbeid om drift

Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel 6000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018.

Samtidig har partene inngått en langsiktig avtale om drift av vannkraftverk i regionen, der Sognekraft skal stå for driften av disse 6 kraftverkene.

 • Vi er meget godt fornøyd med avtalen, og det langsiktige samarbeidet med Sognekraft, sier adm. dir. Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. – Sognekraft og Clemens Kraft er begge solide aktører i bransjen, og den nye avtalen innebærer et industrielt viktig samarbeid –

Etter dette oppkjøpet har Clemens Kraft en årlig produksjon på ca 450 GWh fra 35 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet 10 kraftverk under bygging og en rekke prosjekter under klargjøring for byggestart. Clemens Kraft har som målsetning å produsere minimum 600 GWh innen utgangen av 2021. Selskapet er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier 50,1% av selskapet. Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier de øvrige 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største eierne og utbyggerne av småkraftverk i Norge.

 • Jeg er svært glad for denne avtalen med Clemens Kraft, der vi i Sognekraft skal stå for driften av de seks kraftverkene. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med Clemens Kraft, om utvikling og drift av kraftverk i regionen, sier Terje Bakke Nævdal, adm. dir. i Sognekraft –

Sognekraft har sin hovedvirksomhet innen produksjon, distribusjon og salg av kraft. Sognekraft har konsesjon for strømnettet i flere kommuner i indre Sogn. Selskapet eier og drifter vannkraftverk med en årlig produksjon på 730 GWh, og selger ca 700 GWh til sluttkunder. Ved utgangen av 2018 jobber det 113 personer i Sognekraft-konsernet. Sognekraft har som ambisjon å vokse innen produksjon av fornybar energi og har konkrete planer om flere store utbyggingsprosjekter i regionen de kommende årene.

Kontaktpersoner:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, adm. Dir.
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Telefon +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, adm.dir.
terje.naevdal@sognekraft.no
Telefon + 47 911 81 056

Clemens Kraft klar for byggestart av Tokagjelet Kraftverk

Tokagjelet Kraftverk
Vi er glade for å kunne starte opp byggearbeidene med Tokagjelet Kraftverk, som er det største kraftverket i porteføljen vår til nå. Tokagjelet er et viktig prosjekt som bidrar med nærmere 80 GWh i målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021.

Prosjektet er lokalisert i Kvam Herad i Hordaland.

Vannveien på 2050 meter vil bli boret i fjell med bruk av TBM maskin. Diameter på borehullet er 2,6 meter.

Kraftstasjon etableres i fjell med 2 Pelton turbiner på totalt 27 MW. Anlegget er estimert til å produsere ca. 76 GWh årlig, noe som tilsvarer et strømforbruk til ca. 3800 husstander. Produksjon skal videre leveres inn på 132 kV nettet til BKK.

Inntaksarrangement, vannveien, kraftstasjon, elektromekanisk utstyr, mv. blir levert som en totalentreprise fra Energiteknikk AS, med underleverandørene Hardanger Maskin AS, Kjosås Maskin AS og Brødrene Dahl. Bystøl er engasjert som rådgivende ingeniører.

Byggetida er estimert til ca. 2 år.

Teknisk data på anlegget:

 • Årlig kraftproduksjon er beregnet til ca. 76 GWh
 • Installert effekt er på 27 MW – 2 Pelton maskiner på 13,5 MW
 • Oppstart desember 18 – ferdigstillelse årsskiftet 20/21.

Om Clemens Kraft
Clemens Kraft er datterselskap av Opplysningsvesenets fond. I 2017 kjøpte sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop 49,9% av aksjene i Clemens Kraft. Samarbeidet mellom Ovf og CPV innebærer en vesentlig finansiell styrking av selskapet, og gir økt kapasitet til å utvikle og øke sitt engasjement innen fornybar energi. Clemens Kraft er i dag er blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.

Clemens Kraft ble etablert for å gjennomføre småkraftutbygging på fondets grunn. De senere årene har selskapet også foretatt oppkjøp av flere småkraft-selskaper. Clemens Kraft har i dag 28 småkraftverk i produksjon, 11 kraftverk under bygging og 12 prosjekter under klargjøring for byggestart.

 

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør i Clemens Kraft:
Børge Edvardsen Klingan, telefon 916 39 906

Utbyggingsdirektør i Clemens Kraft:
Jan Terje Solhaug, telefon 991 52 488

Gudåa kraftverk – Meråker

Banebrytende teknologi muliggjør retningsbestemt boring over lang avstand.

Norhard melder på sin Facebook-side https://www.facebook.com/norhardas/ om at «Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter.»

Se film fra opprigging og oppstart boring laget av Norhard. Se også https://norhard.no/ for mer info om Meråker og andre prosjekter de har.

Gudå kraftverk – Meråker

Gudå kraftverk – Meråker.Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter. Se film fra opprigging og oppstart boring.Del gjerne!

Posted by Norhard As on Thursday, November 1, 2018

 

 

Det bygges på Søråni

Generator og Trafo er kommet i hus, Energi Teknikk holder nå på med huselektro.

Ved inntaksdammen er det fylt på med masser, dambu er ferdig utvendig og Coandaristene er nesten ferdig montert.

På rørgaten jobbes det nå med to arbeidslag og om lag halvparten av rørgaten er lagt.

 

 

Vengåa er i gang

Kraftverket på Vengåa har gjennomgått alle sluttester og er nå satt i produksjon.

Anlegget vil bli operert av Clemens Kraft Drift. Vengåa kraftverk har en forventet årsproduksjon på 11 GWh.