Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen.

«Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver NVE i rapporten.

På tilsynet deltok Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft AS, Einar Mar Johannesson fra Eide & Frilund AS og Katarina Eftevand fra NVE.

Vengåa kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 16. oktober.

Vengåa kraftverk er et småkraftverk som vil produsere 11 GWh (gigawattimer) i året, som tilsvarer strøm til 550 boenheter.»

 

Se avisartikkelen til Åndalsnesavis her: Skryt fra NVE for Vengåa kraftverk: «Framifrå sluttresultat»

 

 

 

 

 

 

Clemens Kraftverk acquires Fjærland Kraft AS from Sognekraft and enters into a long term co-operation on operations and management of SSHPPs

Clemens Kraftverk AS, a company in the Clemens Kraft Group of companies, has signed an agreement with Sognekraft AS to acquire 6 small scale hydro power plants in Fjærlandsfjorden in the municipality of Sogndal. Total normal production from these plants is 125 GWh. This compares to the power consumption by more than 6000 homes. The power plants will be taken over with effective date December 31st, 2018.

At the same time, the parties have entered into a long term agreement on operations of hydropower plants in the region, whereby Sognekraft is going to operate these 6 SSHPPs.

  • We are very happy with this agreement, and the long term co-operation agreement with Sognekraft, CEO Børge Edvardsen Klingan of Clemens Kraft says . – Sognekraft and Clemens Kraft are both leading players in the industry, and the new agreement means an important industrial co-operation between the two companies –

After this acquisition, Clemens Kraft has an annual production of approximately 450 GWh from 35 power plants in operation. In addition, the company has 10 power plants under construction, and a number of projects due for further steps towards construction commencement.

Clemens Kraft has as an industrial target to produce minimum 600 GWh within the end of 2021. The company is a subsidiary of Opplysningsvesenets fond (Ovf), that owns 50.1% of the company. The Swiss CPV/CAP Pensionskasse Coop owns the remaining 49.9 % of the stock. Clemens Kraft has its main office in Oslo and is today among the largest owners and developers of SSHPPs in Norway.

  • I am very happy about this agreement with Clemens Kraft, where we in Sognekraft will operate the 6 power plants. We are looking forward to a long-term relationship with Clemens Kraft, including development and operation of power plants in the region, says Terje Bakke Nævdal, CEO of Sognekraft –

Sognekraft has its main operations within production, distribution and sale of power. Sognekraft has concession rights for the power grids in several municipalities in Indre Sogn. The company owns and operates hydro power plants with an annual production of 730 GWh, and markets approximately 700 GWh to end consumers. By the end of 2018, the Sognekraft Group has a staff of 113 persons. Sognekraft has an ambition to grow within production of renewable energy and will be working on several large development projects in the region for the years to come.

Contacts:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, CEO
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Phone +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, CEO
terje.naevdal@sognekraft.no
Phone +47 911 81 056

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår langsiktig samarbeid om drift

Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel 6000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018.

Samtidig har partene inngått en langsiktig avtale om drift av vannkraftverk i regionen, der Sognekraft skal stå for driften av disse 6 kraftverkene.

  • Vi er meget godt fornøyd med avtalen, og det langsiktige samarbeidet med Sognekraft, sier adm. dir. Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. – Sognekraft og Clemens Kraft er begge solide aktører i bransjen, og den nye avtalen innebærer et industrielt viktig samarbeid –

Etter dette oppkjøpet har Clemens Kraft en årlig produksjon på ca 450 GWh fra 35 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet 10 kraftverk under bygging og en rekke prosjekter under klargjøring for byggestart. Clemens Kraft har som målsetning å produsere minimum 600 GWh innen utgangen av 2021. Selskapet er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier 50,1% av selskapet. Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier de øvrige 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største eierne og utbyggerne av småkraftverk i Norge.

  • Jeg er svært glad for denne avtalen med Clemens Kraft, der vi i Sognekraft skal stå for driften av de seks kraftverkene. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med Clemens Kraft, om utvikling og drift av kraftverk i regionen, sier Terje Bakke Nævdal, adm. dir. i Sognekraft –

Sognekraft har sin hovedvirksomhet innen produksjon, distribusjon og salg av kraft. Sognekraft har konsesjon for strømnettet i flere kommuner i indre Sogn. Selskapet eier og drifter vannkraftverk med en årlig produksjon på 730 GWh, og selger ca 700 GWh til sluttkunder. Ved utgangen av 2018 jobber det 113 personer i Sognekraft-konsernet. Sognekraft har som ambisjon å vokse innen produksjon av fornybar energi og har konkrete planer om flere store utbyggingsprosjekter i regionen de kommende årene.

Kontaktpersoner:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, adm. Dir.
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Telefon +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, adm.dir.
terje.naevdal@sognekraft.no
Telefon + 47 911 81 056

Vengåa is in operation

Vengåakraft Power Plant has completed all tests and the plant is running in accordance to plan.

Operations will be managed by staff from Clemens Kraft Drift. Vengåa Kraft is estimated to produce 11GWh per year.

 

 

Vengåa er i gang

Kraftverket på Vengåa har gjennomgått alle sluttester og er nå satt i produksjon.

Anlegget vil bli operert av Clemens Kraft Drift. Vengåa kraftverk har en forventet årsproduksjon på 11 GWh.

 

 

Vangjolo produserer nå for fullt

Vangjolo har i august 2018, blitt satt i produksjon.

Testkjøring og innkjøring av anlegget har startet. Dette forventes ferdig i løpet av kort tid. Det har vært kjørt diverse tester på full last og dette har til nå vært vellykket. Vangjolo Kraft AS har en forventet årsproduksjon på 26,7 GWh.

 

Clemens Kraft kjøper Ringdal Kraftverk

Clemens Kraft AS og eierne av Ringdal Kraftverk AS signerte 3. januar en avtale som omfatter alle aksjene i selskapet.

– Vi er glade for å kunne legge til et nytt og veldrevet kraftverk til porteføljen vår, som nå teller over 260 GWh og 25 småkraftverk i drift, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. Dette er et viktig bidrag til å nå målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021.

– Vi er svært fornøyd med at Clemens Kraft som profesjonell småkraftaktør har kjøpt kraftverket. Det har vist seg svært vanskelig uten stordriftsfordeler å få økonomi i å drifte bare ett kraftverk alene, sier Andreas Ringdal som er representant for selgerne. Det har vært viktig for oss å finne en profesjonell eier som sikkerhet for langsiktig god drift og trygghet for grunneiernes fallrettsleie.

Om Ringdal Kraftverk AS
Kraftverket ligger i Hellesylt i Stranda kommune, Møre og Romsdal og har en årsproduksjon på 17,8 GWh. Selskapet Ringdal Kraftverk ble etablert i 2006, fikk konsesjon i 2008 og anlegget ble satt i drift i 2011.

Nøkkeltall:
Kapasitet: 5,8 MW
Produksjon: 17,8 GWh
Turbiner: 2 x Horisontale Francis
Generatorer: 2 x Leroy-Somer

På bildet: Børge Edvardsen Klingan, Selgers representant Andreas Ringdal, Ovf Advokat Camilla Bredrup, Bjørn C Jacobsen

Offisiell åpning av Vossedalselvi Kraft AS!

Torsdag 12. oktober 2017 ble det avholdt offisiell åpning av kraftverket i Vossedalselvi Kraft.

Grunneiere, entreprenører, journalist fra Avisa Hordaland og ordfører var invitert opp til småkraftverket på Evanger. Grunneierne uttrykte blant annet stor glede og entusiasme over å ha fått en flott vei langt inn i fjellet, hvilket gjør stølene og fjellområdene i sin helhet langt mer tilgjengelig enn tidligere.

Seansen begynte med en befaring av hele rørgaten opp til det flotte og vel fungerende Coanda-inntaket, og vel nede igjen i kraftstasjonen trykket ordfører Hans Erik Ringkjøb på start-knappen og formelt åpnet kraftverket.

Alt fungerte optimalt og nå blir det kraft!

Videre gikk festlighetene til teltet for bespisning og taler. Ivar Hernes holdt en flott prolog, som Jorun hadde skrevet.

Clemens Kraft setter stor pris på fine ord og gaver denne dagen, og også samarbeidet som har ledet frem til det ferdigstilte kraftverket. Stor takk til grunneiere, entreprenører, leverandører, ordfører og Voss Energi.

Og også en stor takk til værgudene som sørget for sol og blå himmel under befaringen, og som satte i gang regnet da vi var kommet i teltet, slik at kraftproduksjonen kom i gang raskt.

ullestad og tverråna i hjelmeland

Offisiell åpning av Ullestad og Tverråna!

Torsdag 29. september ble Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk offisielt åpnet og feiret!

Været var strålende for vannkraftbransjen, men kanskje ikke fullt så strålende for utendørs fest. Derfor var det veldig greit å ha fått låne stort telt av Årdal Bygdaråd. Uansett vær ble kraftverkene åpnet med brask og bram!

ullestad og tverråna i Hjelmeland

Ordfører Bjørn Laugland, grunneier Øyvind Ullestad og prosjektleder Ronald Karoliussen fikk æren av å erklære kraftverkene for åpnet. Etter åpningen ble kraftverkene og inntak inspisert av grunneiere, entreprenører, leverandører og samarbeidspartnere.

Deretter var det duket til festlunsj i teltet ved siden av stasjonsbygningen med nydelig tapas og kake levert av Ryfylke bakeri og konditori.ullestad og tverråna i hjelmeland

Clemens Kraft er svært fornøyd med byggeprosessen og  samarbeidet med alle involverte, noe Børge Edvardsen Klingan (administrerende i Clemens Kraft) presiserte i sin tale under lunsjen.

Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk vil til sammen produsere 31 GWh i året. Det er totalt investert ca. 80 millioner kroner på de to kraftverkene.  Det er lagt tre kilometer med rørgate, inntak og demninger er støpt i tillegg til at det er bygd veier og flere bygg. Utbyggingen har gått som planlagt og er levert innenfor budsjett.

Grytneselva i Nesset

Grytneselva kraftverk er satt i drift!

Annlegget ble spenningsatt 15. mars 2016 og satt i produksjon 17. mars 2016.

14. juni 2016 var det klart for offisiell åpning av kraftverket. Styreleder i Langfjordkraft AS, Ola Krogstad, holdt åpningstale og varaordfører i Nesset kommune, Edmund Morewood, trykket på «startknappen».

I strålende sommervær ble åpningen feiret med representanter fra Langfjordkraft, Clemens Kraft, OVF, Nesset Kraft AS, leverandører, entreprenører og flere.