Clemens Kraft

Vi søker konsernregnskapssjef

Vi søker en faglig sterk konsernregnskapssjef til Clemens Kraft. Selskapet er i sterk vekst og utvikling og med en kompleks juridisk struktur. Som konsernregnskapssjef vil du ha et bredt ansvarsområde inn mot regnskaps- og skattemessige problemstillinger. Du vil være en viktig støtte for ledelsen og organisasjonen for øvrig.

 

Ansvar og oppgaver:

 • Løpende drift i regnskapsavdelingen, inkl. samarbeid med revisjon, banker, myndigheter.
 • Utarbeidelse av kvartals- og årsregnskap og konsolidering som i dag består av 45 single purpose selskaper
 • Fagansvar for regnskap (NRS), skatt og avgift, samt regnskapssystem
 • Fagansvar for konsernets internprisingspolicy og -praksis
 • Ansvarlig for konsernets verdivurderinger
 • Ansvar for oppdatering og videreutvikling av prinsipper, rutiner og retningslinjer
 • Likviditetsoppfølging
 • Bidragsyter ved fusjoner/fisjoner, oppkjøp og salg
 • Faglig bistand og samarbeid med organisasjonen
 • Prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring og solid regnskapsmessig kompetanse, både fra selskaps- og konsernregnskap
 • Erfaring med rapportering etter NGAAP

Konsernet skal bytte til Xledger i 2019 og bruker Maestro til årsoppgjør og ligning, og det er en fordel med kjennskap til disse systemene.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en proaktiv og analytisk person med god forretningsforståelse som bidrar til sterk lagånd. Den rette kandidaten er nysgjerrig og trives med modellering og å løse faglige problemstillinger. Du er nøyaktig og strukturert i din arbeidsmetodikk, og takler en hektisk hverdag med tidvis høyt tempo. Vi søker en dyktig kandidat med gode kommunikasjonsevner som er interessert i samarbeid på tvers av avdelinger. Fleksibilitet og gleden av å delta aktivt i utviklingen av et spennende fornybart selskap innen grønn energi vil være et viktig kriterium.  

 

Vi tilbyr:

Som konsernregskapssjef blir du en del at en virksomhet i kraftig vekst. Vi byr på et bredt spekter av spennende utfordringer, både faglig for dagens virksomhet, men også for utvikling og struktur fremover. Du vil få faglige utfordringer i et lagorientert og kunnskapsrikt team, blant kollegaer med interesse for å utvikle fornybar vannkraft i et kommersielt miljø.

Vi holder til sentralt i Oslo sentrum og sitter i et åpent landskap med høy grad av informasjonsflyt og tilstreber at alle våre medarbeidere har inngående forståelse for den totale virksomheten. Vi setter pris på engasjerte medarbeidere, som tilbys gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen regnskap så vel som fornybar energi. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Konsernregnskapssjefen rapporterer til CFO. Avdelingen består av fem personer. Mer informasjon om selskapet på www.clemenskraft.no.

 

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Spørsmål angående annonsen kan rettes til:

CFO Per Sølvberg. Mobil: 952 34 978
Økonomisjef Lars Svensen. Mobil: 410 09 026

Clemens Kraft

Vi søker business controller

På bakgrunn av forretningsmessig vekst søker vi etter en faglig sterk business controller. Rollen vil inneha et bredt ansvarsområde, stillingen vil være en viktig støtte for konsernledelsen, samt økonomifunksjonen og ledelsen i datterselskapene.

Ansvar og oppgaver:

 • Sikre korrekt og presis styringsinformasjon til ledelse og styre
 • Controller-oppfølging av virksomheten
 • Bidra til å analysere selskapets 45 aksjeselskaper og kraftverk
 • Prosjektevaluering
 • Bransjeanalyser
 • Operativ oppfølging av prosjekter og selskaper

Veiledende krav til kompetanse i stillingen:

 • God erfaring med økonomisk analyse
 • Avansert bruker av Excel
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Personlige egenskaper: stor arbeidskapasitet, fleksibel, analytisk, nøyaktig, kvalitetsorientert, bidra til godt faglig miljø
 • Konstruktiv, løsningsorientert og god til å jobbe i team
 • Minimum 2 års erfaring
 • Kommersiell profil

Personlige egenskaper:

Konsernet søker en proaktiv og analytisk person med god forretningsforståelse. Den rette kandidaten er nysgjerrig og trives med modellering og å løse faglige problemstillinger. Du er nøyaktig og strukturert i din arbeidsmetodikk, og takler en hektisk hverdag med tidvis høyt tempo. Vi søker en dyktig kandidat med god kommunikasjonsevne samt interesse av samarbeid på tvers av avdelinger. Evne til både å jobbe selvstendig og i team verdsettes. Den rette kandidaten er ambisiøs både på selskapets og egne vegne. Fleksibilitet og gleden av å delta aktivt i utviklingen av et spennende fornybart selskap innen grønn energi vil være et viktig kriterium.

Vi tilbyr:

Som business controller blir du en del at et konsern i kraftig vekst som byr på et bredt spekter av spennende utfordringer, både av ren faglig karakter og innen prosjektarbeid og forretningsutvikling. Du vil få faglige utfordringer i et lagorientert og kunnskapsrikt team, blant kollegaer med interesse for å utvikle fornybar vannkraft i et kommersielt miljø. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum og sitter i et åpent landskap med høy grad av informasjonsflyt og tilstreber at alle våre medarbeidere har inngående forståelse for den totale virksomheten. Vi setter pris på engasjerte medarbeidere som tilbys gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen fornybar energi. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.
Mer informasjon om selskapet på clemenskraft.no

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Spørsmål angående annonsen kan rettes til:

CFO Per Sølvberg. Mobil: 952 34 978
Økonomisjef Lars Svensen. Mobil: 410 09 026

Åpen søknad

I Clemens Kraft skal vi være faglig ledende innenfor utbygging av småkraftverk i Norge. Det betyr at vi til enhver tid skal ha de beste fagfolkene og tilstrekkelig kapasitet til å møte kundenes behov. Når vi lyser ut stillinger vil du finne dem her. Finner du ikke en stilling som passer for deg akkurat nå, skal du ikke fortvile. Mener du at Clemens Kraft er rette sted for deg, kan du sende oss en åpen søknad.