Vaksvik i Ørskog

God framdrift på Vaksvik!

Vaksvik i ØrskogVi er godt i gang med betongarbeidet på inntaket. Anleggsveien er bygget 3,3 km, og gravemaskiner er i full gang med å grave grøft for det 1500mm røret som skal legges. Vi holder på med elvekryssing, og er i gang med sprengningsarbeider på kraftstasjonen.

 

Vengåa i Rauma

Gode forhold på Vengåa

På Vengåkraft er vi godt i gang med rørgata. Vi har gode forhold å grav på, mye morenemasser, og lite fjell. I stasjonen holder vi på å støpe utløpskanalen for å fortsette med fundamentene.

Vengåa i Rauma

Vi begynner i disse dager og bore og sprenge for inntaket. Entreprenøren har lagt ca 500m med duktile rør, skal snart gå over til å legge GRP rør. De har ca 2400m rør og legge av DN 900.

 

 

Vengåa i Rauma

Rørlegging på Vengåa

Da er vi godt i gang med rørlegging av vannveien på Vengåa kraftverk, og det store lageret med rør er i ferd med å minke!

Brekkefossen i Fjaler

Godt i gang på Brekkefossen!

Brekkefossen i FjalerDet gjenstår legging av ca 110 meter rørledning, som betyr at det er lagt ca 360 meter.

Det er laget ledevegg i elva for vann og betongarbeidene på inntak er påbegynt.

Boring, sprenging, pigging og rensk av elveløp og inntak er ferdig.

Betongarbeidet på stasjonen har kommet så langt at det er klart for montering av turbiner fra Energiteknikk. De er imidlertid en måned forsinket med sin leveranse.

Kjerringåga i Lurøy

Konsesjon til Kjerringåga

28. april 2017 gav NVE Clemens Kraft konsesjon til å bygge Kjerringåga Kraftverk.

NVE har lagt vekt på naturmangfold, landskap og reindrift i behandlingen av Kjerringåga, og behandlet 8 søknader i området samlet. Dette resulterte i 5 avslag og 3 konsesjoner og NVE mener disse tre prosjektene vil gi minst konflikt med allmenne interesser.

Kjerringåga, som ligger i Lurøy kommune i Nordland, vil få en årsproduksjon på ca. 12,6 GWh.

 

Vaksvik i Ørskog

Inntak på Vaksvik

Vaksvik i ØrskogNå jobbes det med første støpen av inntaket på Vaksvik, og alt går foreløpig etter planen.

Vengåa i Rauma

Mye rør på Vengåa!

Vengåa er fremdeles litt i startgropen, men nå er det klart for å grave den 2 400 m vannveien og få bort noe av det voldsomme rørlageret som sees på bildet.

Sleveåne i Odda

Arbeid i tunnellen

Nå arbeides det bare i tunnelen 650 meter inne i fjellet!

Det jobbes med å føre opp et stålrørSleveåne i Odda 25 m opp i sjakten, for deretter å støpe røret fast. Høres enkelt ut, men er svært omfattende! De må pumpe betongen 25 meter opp i sjakten i flere omganger, deretter må de injisere fjellet rundt så det ikke blir lekkasje i fjellet og vi mister produksjon. Så skal det monteres en sandfang nede på rørgaten for å hindre at stein, som kan komme fra sjakten, går inn i turbinen.

Alt er  litt spesielt på Sleveåne, for det har et trykk på 75 bar på vannet. I springen hjemme har man 5 bar!

Brekkefossen i Fjaler

Bygging av Brekkefossen kraftverk

Brekkefossen i Fjaler

Arbeidet med forskaling, armering og støping av maskinsaldekke i stasjonsbyggningen er gjort og legging av rør fra stasjon mot inntak er godt i gang.

Boring, sprenging, pigging og rensk av elveløp og inntak pågår også.

Sleveåne i Odda

Rørlegging på Sleveåne

 

Da er endelig arbeidet med rørlegging av tunnelen på Sleveåne kraftverk startet!Sleveåne i OddaSleveåne i Odda