Vaksvik kraftverk i Ørskog

Bygging av Vaksvik startet!

Da er vi i gang med byggingen av Vaksvik Kraftverk i Ørskog kommune!

Vi er startet med veiene til kraftstasjon og til inntak. Dette er et stort prosjekt, med 3,3 km lang rørgate. Rørene er GRP, størrelse er fra 1300 til 1500mm. Inntaket er et Coandainntak, og stasjonsbygget skal romme 2 stk Peltonturbiner.

Vi har ei stram byggetid på dette prosjektet, vi satser på å være ferdig i juni 2018.

Vengåa kraftverk i Rauma

Byggestart på Vengåa!

På Vengåkraft har vi akkurat kommet i gang med anleggsarbeidene!

Vi har fått tegninger på rørtrase, og entreprenøren skal nå i gang med å ta ned skog i hele traseen.

Vi satser på å komme raskt i gang med grave og støpearbeider på stasjonen. Stasjonen skal romme en Pelton turbin og en generator.

Rørgata er ca 2600m lang, og det er en kombinasjon av GRP og duktile rør, dimensjon 900mm. Inntaket er en platedam.

Brekkefossen i Fjaler

Legging av rør på Brekkefossen!

Ting skjer på Brekkefossen!

Traseen er sprengt ferdig nesten opp til inntaket, ca 40 meter gjenstår, og legging av rørgate er godt i gang.Brekkefossen i Fjaler

Plastringsarbeidet i elva pågår og støping av utløpskanalen er i gang.

Bygging av veien som skal gå opp til inntaket er nå nesten ferdig.

Detaljprosjekteringen av inntaket gjøres av Multiconsult og det gjenstår nå bare litt arbeid før dette er klart.

 

 

Vangjolo i Voss

Våt romjul på Vangjolo!

Var ikke mye som minnet om vinter på Vangjolo i romjulen!

Med kraftig regnvær og plussgrader var det mye vann i elven.

Føssaberget i Vang

Ny konsesjon!

30. november 2016 gav NVE Clemens Kraft konsesjon til å bygge Føssaberget Kraftverk.

NVE har lagt vekt på naturmangfold, landskap og fisk i behandlingen av Føssaberget, og behandlet 5 søknader i området samlet. Dette resulterte i 2 avslag og 3 konsesjoner og NVE mener disse tre prosjektene vil gi minst konflikt med allmenne interesser.

Føssaberge, som ligger i Vang kommune i Oppland, vil få en årsproduksjon på ca. 16,4 GWh.

 

Brekkefossen i Fjaler

Framdrift på Brekkefossen!

Brekkefossen i Fjaler

bro for adkomstvei

Byggingen av Brekkefossen er godt i gang! Det bygges ny bro for adkomstveien til stasjonen og grave- og sprengningsarbeidene for rørgate er også påbegynt. Gravearbeider for stasjon og utløpskanal er også startet.

Så langt har alt gått etter planen.

Magnus Mikkelsen Bjerkeli

Ny prosjekteringsingeniør i Clemens Kraft

I og med at vår prosjekteringleder Martin har valgt å forlate oss til fordel for jobb i Malaysia, er Magnus Mikkelsen Bjerkeli ansatt som prosjekteringsingeniør i utbyggingsavdelingen i Clemens Kraft.

Magnus hadde første arbeidsdag hos oss 14. november, og hører til vårt Oslo-kontor.

Magnus  er nyutdannet, og var ferdig med sine studier på NTNU i  sommer hvor han har studert bygg- og miljøteknikk med spesialisering i vassdragsteknikk.

Brekkefossen kraftverk i Fjaler

Byggingen av Brekkefossen kraftverk startet!

Mandag 10. oktober startet Clemens Kraft med byggingen av Brekkefossen kraftverk med arbeider i forbindelse med forsterkning av eksisterende bro over Storelva.

Maskinarbeid i marka startes opp så snart broen er forsterket og entreprenør på prosjektet er M K Myklebust Entreprenør AS

Kraftverket er planlagt å stå ferdig oktober 2017.

 

Sleveåne kraftverk i Odda

Veiløst inntak på Sleveåne!

Dette er et veiløst inntak som det hele tiden må brukes helikopter for å få opp utstyr og folk!Sleveåne kraftverk i Odda

Boremaskinen som er på bildet har boret et 675 meter langt pilothull ned i tunnelen. Der skal de kople på ei 660 mm krone som de skal rømme helt tilbake til inntaket. Denne jobben utføres av Entreprenørservice AS.

Nede er det en sprengt ut fjellhall som turbin og generator skal stå i.  El-mek blir levert av Energiteknikk AS.

Bleikvassli Gruber har drevet inn en 650 meter lang tunnel som nå har truffet pilothullet som er boret ned fra inntaket.

Anlegget skal etter planen settes i drift våren 2017

vossedalselvi/vassvøre kraftverk på voss

Alle rør ferdig lagt på Vossedalselvi!

Det går stort sett etter planen på Vossedalselvi. Arbeidet på inntaksdammen er påbegynt, men har blitt noe heftet av (fremdeles) mye nedbør.

Alt av rør er ferdig lagt, vi mangler overgangsklossen mellom ductil og Pe-rør.

Når disse jobbene er gjort vil Entreprenøren starte jobben med tilstelning av trasee fra inntaksdam og nedover.