vossedalselvi kraft as

Stasjonsbygning stort sett ferdig på Vossedalselvi!

Stasjonsbygget er nå stort sett ferdig og generatoren er montert. Grøfta i lag med sprenging er kommet opp til inntaket og duktile rør er lagt og legging/sveising av PE-rør er godt i gang.

Grunnarbeidene på inntaket er utført og bygging av inntaket står for tur. Her har vi vært litt uheldig med mye nedbør i det siste som har gjort det vanskelig for oss. Vi skulle helst hatt all denne nedbøren etter at kraftverket var satt i drift!

 

Vangjolo kraftverk i Voss

Vinter på Vangjolo kraftverk

Vangjolo Kraftverk. Moderne anleggsdrift satt i system!

Bygging av kraftstasjonsfundament under tak i plasthall! H. Ådland AS entrepenør, Håvard Norheim er anleggsleder. Rasjonell drift, kompetente og engasjerte medarbeidere = flott resultat og fornøyd byggherre! Eksemplarisk, står det i NVE sin tilsynsrapport.

 

Synne på besøk på Ullestad

Synne var på besøk på Ullestad med ekstremt mye vann!

Vangjolo rørgate

Byggingen av Vangjolo kraftverk

Byggingen av Vangjolo kraftverk er godt i gang og går etter planen.

Avbildet er rørgaten over bratthenget som er under bygging. byggingen av inntak og dam er også godt i gang.

 

Vossedalselva turbinmontering

Turbin og ringledning på plass i Vossedalselvi!

I forrige uke var Energiteknikk på plass i Vossedalselvi og monterte ringledning og turbin. Det er Peltonturbin som er montert i dette kraftverket. NVE var også nylig på inspeksjon og rapporten derifra var hyggelig lesing. Anlegget ser bra ut, og alt er innenfor planene. Rapporten refererer også til et område som er ferdig arrondert og som vil gi en god standard for resten av anlegget.

 

Vossedalselva i Voss

Utbyggingen i Vossedalselvi

Vi har til nå lagt ca 750 meter med rør, og klargjort rørtraseen noen hundre meter til. I begynnelsen av september kommer Peltonturbinene som leveres av Energiteknikk. I oktober blir stasjonsbygget montert, og området rundt fylt til. Bygget leveres av Leiglandbygg AS.

 

Grytneselva i Nesset

Utbyggingen i Grytneselva

Til tross for mye nedbør og ustabilt vær er byggingen av Grytnes Kraftverk godt i gang. Kraftstasjonsbygget har fått tak, og i midten av september starter installasjonen av ELMEK. Vi har kommet omtrent halvveis i leggingen av rør, og i slutten av august starter boringen for rørgate.

Arbeidet på inntaket og dammen er også påbegynt, og overføringen av vann fra sidebekkene Godvikbekken og Brevikbekken over fjellet er også startet.

Planlagt oppstart av kraftverket vil være i januar/februar 2016.