Clemens Kraft Drift søker Driftsdirektør

Clemens KraftClemens Kraft er et av Norges ledende konsern innen utvikling, bygging og drift av småkraftverk. Selskapet er i sterk vekst og vil i løpet av 2021 ha 52 kraftverk i drift med en årlig produksjonskapasitet på over 700 GWh. For videre vekst har selskapet en større portefølje av kraftverk under utvikling. Selskapet har 17 faste medarbeidere, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Narvik, samt ansatte på Sunndal og i Mo i Rana. Clemens Kraft har solid økonomi og dype norske røtter. Vår majoritetseier (50,1%) er Opplysningsvesenets fond (OVF). De resterende 49,9% eies av CPV/CAP Pensionkasse Coop (CPV).

Clemens Kraft Drift søker nå nye medarbeidere som er nysgjerrige, kompetente og har et stort engasjement for å drifte en spennende portefølje av kraftverk.

Din rolle:

•Ansvarlig for drift av eksisterende og nye vannkraftverk.
•Utarbeide og følge opp driftsbudsjetter, samt sørge for effektiv og rasjonell drift.
•Sørge for at kraftverkene driftes med rett kompetanse og i tråd med gjeldende regelverk og myndighetskrav.
•Ivareta drift- og vedlikeholds forberedelser i byggeprosjektene.
•Støtte til utbyggingsprosjektene i utbyggingsfasen og være med å overta kraftverkene som er ferdig bygget.
•Inngå i konsernets ledergruppe og rapporterer til CEO.

Din profil:

•Handlekraftig leder med sterkt engasjement for medarbeider- og virksomhetsutvikling.
•Resultatorientert, strukturert, initiativrik og trives med langsiktig driftsarbeid.
•Erfaring fra og interesse for drift av vannkraftverk.
•Evne til å bygge gode og varige relasjoner/nettverk mot grunneiere, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.
•Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis innen elektrofag.
•Kvalifikasjon eller forutsettinger for å bli godkjent som driftsleder for høyspentanlegg med spenningsnivå opp til 136 kV.

For stillingen kan vi tilby:

•Faglige utfordringer og en viktig rolle i et spennende selskap i vekst.
•Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
•En kultur preget av høy trivsel, tverrfaglig miljø og stå på vilje.
•Kontorsted: Oslo eller Narvik.
•Konkurransedyktige betingelser.

Reisevirksomhet til kraftverkene må påregnes

Søknad og CV sendes til: post@clemenskraft.no
Søknadsfrist: Snarest og senest 17.februar 2020.

Spørsmål angående annonsen kan rettes til:
CEO Børge Edvardsen Klingan. Mobil: 916 39 906