Gudåa i Meråker

Clemens Kraft har fått ny konsesjon

NVE gav Clemens Kraft konsesjon til å bygge Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord Trøndelag.

Kraftverket vil ha inntak på kote 355, og vil gå i tunell ned til kote 305. Kraftstasjonen vil være på kote 105.

For å ta vare på verdier knyttet til akvatisk miljø og landskap har NVE satt ett krav om minstevannføring på 170l/s i sommersesongen og 85 l/s resten av året.

Gudåa fikk først avslag fra NVE i 2010 på grunn av samlet belastning og konsesvenser for landskap og INON. På samme tid søkt andre prosjekter i området. Det var da søkt om inntak på kote 455 og kraftstasjon på kote 95 ved foten av Kvelvfossen. Søknaden ble endret til kortere vannvei, tunell øverste del og veiløst inntak.