Brekkefossen i Fjaler

Framdrift på Brekkefossen!

Brekkefossen i Fjaler

bro for adkomstvei

Byggingen av Brekkefossen er godt i gang! Det bygges ny bro for adkomstveien til stasjonen og grave- og sprengningsarbeidene for rørgate er også påbegynt. Gravearbeider for stasjon og utløpskanal er også startet.

Så langt har alt gått etter planen.