Vengåa i Rauma

Gode forhold på Vengåa

På Vengåkraft er vi godt i gang med rørgata. Vi har gode forhold å grav på, mye morenemasser, og lite fjell. I stasjonen holder vi på å støpe utløpskanalen for å fortsette med fundamentene.

Vengåa i Rauma

Vi begynner i disse dager og bore og sprenge for inntaket. Entreprenøren har lagt ca 500m med duktile rør, skal snart gå over til å legge GRP rør. De har ca 2400m rør og legge av DN 900.