Brekkefossen i Fjaler

Godt i gang på Brekkefossen!

Brekkefossen i FjalerDet gjenstår legging av ca 110 meter rørledning, som betyr at det er lagt ca 360 meter.

Det er laget ledevegg i elva for vann og betongarbeidene på inntak er påbegynt.

Boring, sprenging, pigging og rensk av elveløp og inntak er ferdig.

Betongarbeidet på stasjonen har kommet så langt at det er klart for montering av turbiner fra Energiteknikk. De er imidlertid en måned forsinket med sin leveranse.