Sleveåne i Odda

Arbeid i tunnellen

Nå arbeides det bare i tunnelen 650 meter inne i fjellet!

Det jobbes med å føre opp et stålrørSleveåne i Odda 25 m opp i sjakten, for deretter å støpe røret fast. Høres enkelt ut, men er svært omfattende! De må pumpe betongen 25 meter opp i sjakten i flere omganger, deretter må de injisere fjellet rundt så det ikke blir lekkasje i fjellet og vi mister produksjon. Så skal det monteres en sandfang nede på rørgaten for å hindre at stein, som kan komme fra sjakten, går inn i turbinen.

Alt er  litt spesielt på Sleveåne, for det har et trykk på 75 bar på vannet. I springen hjemme har man 5 bar!