Kjerringåga i Lurøy

Konsesjon til Kjerringåga

28. april 2017 gav NVE Clemens Kraft konsesjon til å bygge Kjerringåga Kraftverk.

NVE har lagt vekt på naturmangfold, landskap og reindrift i behandlingen av Kjerringåga, og behandlet 8 søknader i området samlet. Dette resulterte i 5 avslag og 3 konsesjoner og NVE mener disse tre prosjektene vil gi minst konflikt med allmenne interesser.

Kjerringåga, som ligger i Lurøy kommune i Nordland, vil få en årsproduksjon på ca. 12,6 GWh.