Brekkefossen i Fjaler

Legging av rør på Brekkefossen!

Ting skjer på Brekkefossen!

Traseen er sprengt ferdig nesten opp til inntaket, ca 40 meter gjenstår, og legging av rørgate er godt i gang.Brekkefossen i Fjaler

Plastringsarbeidet i elva pågår og støping av utløpskanalen er i gang.

Bygging av veien som skal gå opp til inntaket er nå nesten ferdig.

Detaljprosjekteringen av inntaket gjøres av Multiconsult og det gjenstår nå bare litt arbeid før dette er klart.