Børge Edvardsen Klingan

Ny leder Clemens Kraft

Børge Edvardsen Klingan (48) er ansatt som ny administrerende direktør i Clemens Kraft. Klingan er i dag utbyggingsdirektør i Clemens Kraft og tiltrer som administrerende direktør fra 1.6.2015

Børge Edvardsen Klingan er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har mange års erfaring fra konsulentvirksomhet, kraftbransjen og småkraftvirksomhet. De siste ti årene har Klingan arbeidet mye med forretnings- og prosjektutvikling innenfor vannkraft. Han har også hatt ansvaret for utbygging av rundt 20 kraftverk. Klingan har i tillegg arbeidet med fornybarprosjekter, blant annet innenfor vannkraft.

– Styret er svært tilfreds med at Børge Edvardsen Klingan har takket ja til stillingen som administrerende direktør, sier styreleder Ole-Wilhelm Meyer i Clemens Kraft. – Vi opplevde stor interesse for stillingen, og gjennomførte en grundig prosess med mange gode kandidater. – Etter en nøye vurdering var det gledelig å kunne konkludere med at den beste kandidaten var intern, sier Meyer.

– Å utøve aktivt lederskap, motivere organisasjonen og samtidig sikre vekst og utvikling er viktige momenter for at jeg ønsket stillingen, sier Børge Edvardsen Klingan. – Clemens Kraft er i dag et av Norges mest offensive og målrettede selskaper som utvikler, bygger og drifter småkraftanlegg. Selskapet er i en spennende fase med konsolidering og utvikling.  Når selskapets medarbeidere i tillegg er både hyggelige, profesjonelle og samspilte var det lett å takke ja til stillingen, legger Klingan til.

Fakta

Clemens Kraft er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond.  Selskapet ble etablert for å gjennomføre småkraftutbygging på fondets grunn. De siste årene har Clemens Kraft foretatt oppkjøp av flere småkraft-selskaper.

Clemens Kraft har i dag 14 småkraftverk i produksjon, 25 prosjekter med konsesjon og 19 prosjekter til sluttbehandling hos NVE. I tillegg kommer en portefølje med prosjekter som ikke er fremmet til sluttbehandling.

 

Kontaktpersoner:

Børge Edvardsen Klingan, telefon 916 39 906

Ole-Wilhelm Meyer, telefon 908 45 523.
Meyer er styreleder i Clemens Kraft og direktør i Opplysningsvesenets fond