Magnus Mikkelsen Bjerkeli

Ny prosjekteringsingeniør i Clemens Kraft

I og med at vår prosjekteringleder Martin har valgt å forlate oss til fordel for jobb i Malaysia, er Magnus Mikkelsen Bjerkeli ansatt som prosjekteringsingeniør i utbyggingsavdelingen i Clemens Kraft.

Magnus hadde første arbeidsdag hos oss 14. november, og hører til vårt Oslo-kontor.

Magnus  er nyutdannet, og var ferdig med sine studier på NTNU i  sommer hvor han har studert bygg- og miljøteknikk med spesialisering i vassdragsteknikk.