Om Bakkeelva

NVE gjev løyve til Anga, Trollekraft (Bakkeelva), Ervikselva, Hundsåna, Stølselva og Vassbrekka kraftverk. Fossevika, Hellevang, Marka, Rørvika, Torvik og Øvre Redal kraftverk får avslag.

Dei seks kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 76 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 3800 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 49 GWh/år.

Landskap, friluftsliv og naturmangfald har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

FASE: DRIFT

Satt i drift 2019

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 222
Lengde rørgate(m) 1500
Effekt (MW) 2,5
Produksjon (GWh/år) 8
Minstevannsføring sommer (l/s) 28
Minstevannsføring vinter (l/s) 28