Om Berge

Berge vannkraftverk ligger på østsiden av Fjærlandsfjorden, med vann fra Bergselvi. Vannkraftverket benytter et fall på 426 meter.

Kontroll- og koblingsanlegget til både Berge og Bjåstad er plassert i Bjåstad kraftverk. Transformatoren er plassert i Berge kraftverk.

Bilde fra Sognekraft

FASE: DRIFT

Satt i drift 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 426
Lengde rørgate(m) 2150
Effekt (MW) 7,9
Produksjon (GWh/år) 19,6
Minstevannsføring sommer (l/s) 300
Minstevannsføring vinter (l/s) 60