Om Bessedør

Bessedør i Hemnes eies av Clemens Kraft AS, fakturaadresse er Fridtjof Nansens plass 6, 0106 OSLO

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 5. mai 2010

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 95
Lengde rørgate(m) 990
Effekt (MW) 5,0
Produksjon (GWh/år) 17,7
Minstevannsføring sommer (l/s) 500
Minstevannsføring vinter (l/s) 200