Om Embla Kraftverk AS

NVE gjev løyve til å bygge Embla kraftverk i Emdalselva i Stranda kommune, Møre og Romsdal. Kraftverket vil gje ein årleg produksjon på om lag 15,7 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 785 husstandar.

Kraftverket vil nytte eit fall på 395 m over om lag 2 km i Emdalselva. Emdalselva er ei sideelv til Embla/Storelva. Av omsyn til Emdalselva som landskapselement og biologisk mangfald knytt til elva har NVE satt ei minstevassføring på 350 l/s frå 1. mai til 30. september og 50 l/s resten av året

FASE: DRIFT

Satt i drift 2012

KONTAKTPERSON

Per Harald Ottestad

Daglig leder:
Oddbjørn Brunstad 702 508 37

FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 411,65
Lengde rørgate(m) 2207
Installert effekt (MW) 4,9
Produksjon (GWh/år) 11,3
Minstevannsføring sommer (l/s) 350
Minstevannsføring vinter (l/s) 50