Om Hatlestad

Hatlestad kraftverk er et vannkraftverk på vestsiden av Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 626 meter i Hatlestadelvi.

Installert effekt er 4,5 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er 15,5 GWh

Bilde fra Sognekraft

FASE: DRIFT

Satt i drift 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 626
Lengde rørgate(m) 1925
Effekt (MW) 4,5
Produksjon (GWh/år) 15,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 40
Minstevannsføring vinter (l/s) 40