FASE: DRIFT

Satt i drift 2008

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 282
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 2,63
Produksjon (GWh/år) 8,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 160
Minstevannsføring vinter (l/s) 50