Heina kraftverk er et vannkraftverk på Rød ved Eidsvåg i Nesset kommune i Møre og Romsdal.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på ca 280 meter i Høvikelva.

Installert effekt er 2,6 MW. Årsproduksjon er 8,5 GWh.

Kraftverket eies av en gruppe grunneiere og Clemens Kraft, som er største aksjonær.

FASE: DRIFT

Satt i drift 2008

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 282
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW) 2,63
Produksjon (GWh/år) 8,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 160
Minstevannsføring vinter (l/s) 50