FASE: DRIFT

Satt i drift mai 2013

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 135
Lengde rørgate(m) 1320
Effekt (MW) 3,5
Produksjon (GWh/år) 13,3
Minstevannsføring sommer (l/s) 150
Minstevannsføring vinter (l/s) 50