Hynna kraftverk er et vannkraftverk i Tydal kommune i Trøndelag.

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 135 meter i Hynna.

Installert effekt er 3,5 MW. Årsproduksjon er 13,3 GWh.

Det er installert en horisontal francisturbin, og en vertikal peltonturbin. Slik kan kraftverket utnytte store variasjoner i vannføringen.

FASE: DRIFT

Satt i drift mai 2013

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 135
Lengde rørgate(m) 1320
Effekt (MW) 3,5
Produksjon (GWh/år) 13,3
Minstevannsføring sommer (l/s) 150
Minstevannsføring vinter (l/s) 50